Hipofiz bezi hastalıkları, akromegali, Cushing sendromu, az aktif tiroid veya hipotiroidizm ve hipogonadizm gibi durumları içerir. Bu koşullar diğer bezlere bağlanabilirken, hipofiz “ana bez” olarak tüm endokrin sistemini etkileyebilir.

Akromegali

Çocuklarda akromegali veya aşırı büyüme hormonu üretimi gigantizm olarak kendini gösterir. Tedavi edilmediğinde, durum hızlı kemik büyümesi ve çok uzun bir çocuk ile sonuçlanır. Çocuklarda akromegali ile ilişkili gelecekteki sağlık koşulları, artan kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve kolon polipleri dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden ve yaşamı değiştiren koşullara neden olabilir. Akromegali, aşırı uzun kemikler dışında çeşitli şekillerde kendini gösterir. Bu semptomlar, belirgin yüz kemiklerini ve kaba yüz özelliklerini içerir. Diğer semptomlar arasında ergenlik gecikmesi, halsizlik ve sağırlık bulunur.

Hipofiz bezi arızası bir tümörle ilgiliyse, geleneksel cerrahi durumu düzeltebilir. Büyüme hormonu seviyelerini düşürmek için ilaç tedavisi başka bir seçenek olabilir. Bu ilaçlar, çocuğun vücudundaki büyüme hormonu seviyesini bloke etmek için çalışır. 

Cushing sendromu

Cushing Sendromu, aşırı kortizol üretiminin bir sonucudur ve hipofiz veya adrenal bezlerdeki bir tümörden kaynaklanabilir. Cushing’li çocuklar genellikle büyüme geriliği ve kilo artışı yaşarlar. Yüksek tansiyon da bir endişe kaynağıdır. Zamanla, sendrom ayrıca üst vücut obezitesi, ince deri, kemik ve kas zayıflığı ve yüksek kan şekeri gibi semptomlar da gösterebilir. Durumun bir hipofiz veya adrenal tümör ile ilgili olup olmadığını belirlemek için test yapılması gerekecektir. Bezin çıkarılması bir seçenek olabilir veya hormonun etkisini engellemek için ilaç yeterli olabilir.

Hipotiroidizm

Çocuklarda, az aktif bir tiroid, kemik büyümesini, zihinsel gelişimi ve merkezi sinir sistemini etkiler. Çocukluk veya ergenlik döneminde tespit edilir ve tedavi edilirse, hipotiroidizm oldukça yönetilebilir. Semptomlar soğuk intoleransı, yavaş büyüme ve gecikmiş diş gelişimini içerir. Tiroid hormon replasmanı oral olarak uygulanabilir ve kan testleri ile izlenmesi gerekecektir. Hipotiroidizmi olan bebekler, durum tespit edilip tedavi edilmezse uzun vadeli hasar için daha büyük risk altındadır. Hasarlı veya zayıf biçimli bir hipofiz bezi, tiroid bezinin işlevselliğini etkileyebilir. Bebekler yeni doğduğunda topuk kanı alınır ve alınan kan örneği incelenerek bu durumun olup olmadığına bakılır. Çocuğun herhangi bir fiziksel semptom gösterip göstermediğine bakılmaksızın, kan yoluyla bu taramanın yapılması çok önemlidir. Diğer semptomlar ortaya çıkmadan beyin hasarı meydana gelebilir ve bu hasar geri döndürülemez. Kandaki hormon eksikliğini gidermek için ağızdan tiroid hormon replasmanı yapılabilir.

Hipogonadizm

Hipofiz bezi hastalıkları, ikincil hipogonadizm olarak bilinen duruma dahil olur. Primer hipogonadizm, erkek çocuklarda inmemiş testisler veya her iki cinsiyette de ciddi enfeksiyonlar dahil olmak üzere gonadların kendi içindeki glandüler yetersizliklerle ilgilidir. Hipofiz hipogonadizmine uzun süreli steroid kullanımı, obezite veya hızlı kilo kaybı neden olabileceğinden, normal ergenlik döneminde hormon düzeylerini belirlemek için çocuğun laboratuvar çalışmasının ve tıbbi geçmişinin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi çok önemlidir. Çocuğa bağlı olarak geniş bir yıl içinde tüylü büyüme paternleri ortaya çıkabilirken, örneğin tıbbi bir hipofiz tümörü öyküsü olan herhangi bir çocuk hipogonadizm riski altında olabilir. Hormon replasman tedavisi, çocuğun normal büyüme modellerini korumasına yardımcı olmak için çok önemlidir.