Çocuk Alerji Hastalıkları 1

Dünya’da ve Türkiye’de alerji hastalıkları görülme oranı her geçen gün artmakta ve artmaya devam etmektedir. Bu artışın tek bir nedeni bulunmamaktadır. Trafik yoğunluğu, beslenmedeki değişiklikler, hava kirliliği, hayat stili gibi birçok nedenlerle alerjik hastalıklar artmaya devam etmektedir. Alerjik hastalıklarının öneminin artmasıyla birlikte çocuk alerji hastalıklarının da önemi artmıştır.

Çocuk Alerji Hastalıkları Bölümü

Çocuk alerji hastalıkları bölümü olabilmesi için Avrupa’da standartlar geliştirilmiştir. Bu standartlara göre çocuk alerji hastalıkları bölümünün olabilmesi için olmazsa olmaz olan çocuk alerji hastalıkları uzmanının veya alerji uzmanının olmasıdır. Çocuk alerji hastalıkları uzmanı dışında alerji testleri, yama testleri, solunum fonksiyon testleri, alerjik şok tedavisi yapılabilecek ortamın sağlanması gibi önemli şartların da oluşturulması gerekmektedir. Kapıya çocuk alerji bölümü yazmak yeterli değildir. Çocuk alerji hastalıkları bölümü Türkiye’de genellikle üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde mevcuttur. Bu kurumlar dışındaki çocuk alerji bölümlerinin çoğu bu şartlardan çok uzak olup çoğunda çocuk alerji uzmanı bile bulunmamaktadır. Çocuk alerji uzmanı bulunmayan çocuk alerji bölümlerinde, alerjik hastalıkların tanısı yetersiz imkanlar nedeniyle güç olmakta ve alerji aşıları, besin yükleme testleri gibi sadece alerji uzmanlarının yapması gereken testlerin ve tedavilerin de yapılması mümkün olmamaktadır.

İstanbul Alerji Türkiye’de alerji hastalıklarının tanısının konulabileceği ve çözüm sağlanabileceği, her türlü testlerin yapılabileceği ve Avrupa standartlarında bir alerji bölümü olmak için kurulmuş bir bölümdür.

İstanbul Alerji, Mart 2016 yılında Prof. Dr. Ahmet Akçay tarafından kurulmuş olup kısa sürede İstanbul Alerji Çocuk Alerji Hastalıkları Bölümü Avrupa standartlarında faaliyete girmiştir. İstanbul Alerji, çocuk alerji hastalıkları bölümünde her türlü alerjik hastalıklarının ve astımın tanısı konulup, çözümü sağlanabilmektedir.

İstanbul Alerji Çocuk Alerji Hastalıkları Bölümünde şu hastalıklara hizmet verilmektedir;

 • Alerjik Rinit (Alerjik nezle)
 • Besin alerjisi
 • İlaç alerjisi
 • Kurdeşen (Ürtiker)
 • Temas alerjileri
 • Metal alerjileri
 • Arı alerjisi
 • Göz alerjileri
 • Meslek alerjileri
 • Heriditer anjioödem

İstanbul Alerji Çocuk Alerji Hastalıkları Bölümünde şu testler yapılmaktadır;

 • Yama testi (Patch test)
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Nefeste nitrik oksit testi
 • İlaç alerji testleri (Penisilin ve diğer antibiotikler, lokal anestezik ilaçlar gibi)
 • Besin yükleme testleri (Süt, yumurta gibi)
 • Ter testi
 • Kan tetkikleri ve diğer tüm laboratuvar tetkikleri