astım merkezi

 Astım Hastalığı

Astım çocuk ve yetişkinlerde en sık görülen uzun sureli hastalıklardan biridir. Bu nedenle gerek teşhis gerekse tedavisi çok önemlidir. Astım teşhisi için gerekli tüm kan tetkikleri, solunum fonksiyon tetkikleri yapılmaktadır. Ayrıca astım teşhisi için gerekli olabilen verilen nefeste nitrik oksid testi, egzersiz testi de gerekli durumlarda yapılmaktadır

Astım teşhisinde Alerjen komponentine dayalı alerji aşısı tedavisi yapılabilir

Astım tedavisinde alerji aşı tedavisi Dünya’daki son nokta olan komponente dayalı alerji aşısı tedavi yöntemi ile yapılmaktadır. Alerjen komponentine bağlı alerji aşı tedavisi ile sadece gerçek alerjenler ile aşı tedavisi yapılması ve gereksiz yere çapraz reaksiyon yapan alerjenlerle aşı tedavisinin önüne geçilmektedir. Bu sayede daha az sayıda alerjen ve daha etkili alerjenlerle aşı tedavisi yapılması sağlanmaktadır.

 Çocuk ve Yetişkin Alerji Uzmanları ile Astım tedavisi

Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen astım hastalığının büyük bir oranı alerjiye bağlıdır. Bu konuda özel eğitim alan uzmanlar çocuklarda çocuk alerji uzmanı ve yetişkinlerde yetişkin alerji uzmanlarıdır. İstanbul Alerjinde Çocuk Alerji Uzmanları, Yetişkin alerji uzmanları ile astım tedavisi yapılmaktadır. İstanbul Alerjinde çocuk alerji uzmanları aynı zamanda çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olması nedeniyle astım hastaları için çok büyük bir ayrıcalıktır. Çocuk Alerji Uzmanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlığının her ikisini de bulunduran uzman sayısı çok az sayıdadır. İstanbul Alerjinde her iki profesör de hem Çocuk Alerji Uzmanlığı hem de Çocuk Göğüs Hastalığı uzmanlığı diplomaları olan doktorlardır. Bu da astımlı çocukların teşhisi ve tedavisinde çok önemlidir.

Sonuç olarak

  • Astım teşhis ve tedavisi çocuklarda çocuk alerji uzmanlarınca ve yetişkinlerde yetişkin alerji uzmanlarınca yapılmaktadır.
  • Astım için Alerjen komponentlerine dayalı alerji aşısı uygulanabilir