Yetişkin alerji hastalıkları, çok sayıda kişiyi etkileyen durumlardır.  Türkiye’de alerji hastalıklarının tanısının konulabilmesi ve çözüm sağlanabilmesi için, her türlü testlerin yapılabilmesi için Avrupa standartlarında hizmet vermek gerekir. 18 yaşına kadar olan çocuklar için çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyük hastalar için yetişkin alerji uzmanı ve deneyimli alerji hemşireleri tarafından hizmet verilmesi önemlidir.  

Alerjik hastalıklar, görülme sıklığında bir artış olması, belirgin sorunlar ve sosyoekonomik harcamalara neden olması açısından, global bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Alerjik hastalıklar, günümüzde çevresel koşulların da değişmesi ile birlikte giderek artış göstermektedir. Her geçen gün yakın çevremizde alerjik şikayetleri olan kişilerle karşılaşmaktayız.

Alerji, çoğu kişinin yaşamında yer alabilen bazen ciddiye alınmayan bir durum olmakla birlikte, görüldüğü kişilerin sosyal yaşamını olumsuz derecede etkileyebilmektedir. Sosyal yaşantının yanı sıra, aynı zamanda alerji durumu, kişilerde çeşitli sağlık problemlerine de neden olabilmektedir. Alerjik reaksiyonlarından özellikle arı, gıda ve ilaç alerjilerinde bazen ölüme yol açabilecek kadar ciddi sonuçlar görülebilir. Alerjik burun akıntısı, hapşırma, kaşıntı, devamlı bir geniz akıntısı, sinüzit ve orta kulak iltihabına, işitme ve denge kaybına veya nefes darlığı, öksürük gibi şikayetlerle birlikte astıma dönüşebilmektedir.

Yetişkin Alerji Hastalıkları Bölümü

Yetişkin alerji hastalıkları bölümü olabilmesi için, Avrupa’da standartlar geliştirilmiştir. Bu standartlara göre, yetişkin alerji hastalıkları bölümünün olabilmesi için olmazsa olmaz olan yetişkin alerji hastalıkları uzmanının olmasıdır. Yetişkin alerji hastalıkları uzmanı dışında, alerji testleri, yama testleri, solunum fonksiyon testleri, alerjik şok tedavisi yapılabilecek ortamın sağlanması gibi önemli şartların da sağlanması gerekmektedir. Kapıya alerji ve astım bölümü yazmak yeterli değildir. Alerji hastalıkları bölümü, Türkiye’de genellikle üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde mevcuttur. Bu kurumlar dışındaki alerji bölümlerinin çoğu, bu şartlardan çok uzak olup çoğunda alerji uzmanı bile bulunmamaktadır. Alerji uzmanı bulunmayan alerji bölümlerinde, alerjik hastalıklarının tanısı yetersiz imkanlar nedeniyle güç olmakta ve alerji aşıları, besin yükleme testleri, ilaç alerji testleri gibi sadece alerji uzmanlarının yapması gereken testlerin ve tedavilerin de yapılması mümkün olmamaktadır.

Alerji testleri yapılan hastaların çoğu, yeterli tedavi almadıkları için ileride astım hastası olarak tedavi edilmek zorunda kalmaktadır. Alerji deri testleri, birçok hekim tarafından yapılabilmektedir. Halbuki yapılan alerji deri testleri, hastanın şikayetine yol açan alerjinin saptanması ve sonrasında bu alerjen ile aşı (immünoterapi) yapılması için gereklidir. Testi yapılmış ama aynı şekilde antihistaminik ve diğer alerji ilaçlarını kullanmaya devam eden hastalar için, aslında alerji ile ilgili tedavi eksik yapılmıştır. Alerji deri testlerinin, alerji hekimleri tarafından yapılması ve değerlendirilmesi gereklidir.

 Türkiye’de alerji hastalıklarının tanısının konulabilmesi ve çözüm sağlanabilmesi için, her türlü testlerin yapılabilmesi ve Avrupa standartlarında hizmet vermek gerekir.

 Yetişkin Alerji Hastalıkları bölümünde şu hastalıklara hizmet verilmektedir;

-Alerjik Astım,

-Alerjik Rinit (Alerjik nezle),

-Egzama (Atopik dermatit),

-Besin alerjisi,

-İlaç alerjisi,

-Kurdeşen (Ürtiker),

-Temas alerjileri,

-Metal alerjileri,

-Arı alerjisi,

-Göz alerjileri,

-Meslek alerjileri,

-Herediter anjioödem.

Alerji Hastalıkları Bölümü testleri;

-Deri prick testi (Ciltten alerji testi),

-Yama testi (Patch test),

-Solunum fonksiyon testleri,

-Nefeste nitrik oksit testi,

-İlaç alerji testleri (Penisilin ve diğer antibiyotikler, lokal anestezik ilaçlar gibi),

-Kan tetkikleri ve diğer tüm laboratuvar tetkikleri.

 

[/av_textblock]