Dupilumab IL-4 ve IL-13 resöptörlerinde ortak bir yapı olarak bulunan IL4 resöptörü alfa subünitesine bağlanarak bloke eden insan kaynaklı monoclonal bir antikordur. Bu reseptörün bloke edilmesi IL-4 ve IL-13 aracılı sinyalizasyonların ikisinin de bloke edilmesine ve bunun sonucu olarak atopik dermatit patogenezinde önemli yer tutan TH2 influmatuar yanıtının baskılanmasına yol açar.

Dupilumab Kimlerde Kullanılır?

Atopik dermatit tedavisinde kullanımı Mart 2017 yılında FDA tarafından topikal tedavilerin başarısız olduğu ya da kullanımının önerilmediği orta ve şiddetli erişkin atopik dermatit vakalarında kullanılmak üzere onaylanmıştır.

26 Mayıs 2020 – ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hastalığı topikal reçete ile yeterince kontrol edilemeyen orta ila şiddetli atopik dermatiti olan 6 ila 11 yaş arası çocuklar için Dupixent ® (dupilumab) onayladı. Dupixent, bu hasta popülasyonu için onaylanmış tek biyolojik ilaçtır.

Türkiye’de henüz 12 yaş üstünde onaylıdır.

Dupilumab 3 grup hastalıkta etkilidir;

-Atopik dermatit,

-Astım,

-Kronik rinosinüzit ve nazal polip.

Baş Bilim Sorumlusu.“Kontrolsüz orta ila şiddetli atopik dermatiti 6 aydan 5 yaşına kadar olan küçük çocuklarda ve kontrolsüz, kalıcı astımı olan çocuklarda Dupixent’i çalışmaya devam ediyoruz.” diye açıklama yapmıştır. 

Ayrıca, Dupixent’i eozinofilik özofajit, gıda ve çevresel alerjiler, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve diğer dermatolojik hastalıklar dahil olmak üzere tip 2 inflamasyonun neden olduğu diğer hastalıklarda etkinliği araştırılmaktadır.”

Dupilumab Etkinliği Nasıldır?

Dupilumab atopik dermatit tedavisinde etkilidir. Deri bulgularını, belirtilerini, şiddetini ve yaşam kalitesini düzeltir. Kaşıntı şikayetlerinin 12 haftalık tedavi ile %75 oranında düzeldiği bildirilmiştir. Kaşıntının baskılanması yaşam kalitesinin önemli derecede artmasını sağlamaktadır. Kaşıntının baskılanması; aynı zamanda uyku düzeni, depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesinde belirgin düzelme sağlar.

Dupilumab Dozu ve Uygulaması Nasıl Olur?

Dupilumab, 12 yaş ve üstünde orta ve ciddi atopik dermatitte uygulanabilen bir tedavi metodudur. Bu tedavi aynı zamanda orta ve ciddi astımı olan ve eozinofilik astım fenotipi olan ve kortikosteroide bağımlı astımlı hastalarda da etkilidir. Ayrıca nazal polipli ve tedaviye cevap vermeyen rinosinüzitli hastalarda da etkili olduğu saptanmıştır.

Haftada 300 mg ve 2 haftada 300 mg arasında fark olmaması nedeniyle FDA tarafından önerilen en etkili uygulama dozu 2 haftada bir 300 mg uygulanmasıdır.

60 kg altında çocuklarda 400 mg ile başlanıp 2 haftada bir 200 mg uygulanması tavsiye edilir.

Yetişkinlerde veya 60 kg üstündeki hastalarda ilk doz 600 mg olarak uygulanır ve daha sonra 2 haftada bir 300 mg uygulanır. Subkutan enjeksiyon şeklinde uygulanır. Hastaya gerekli eğitim verildiğinde hastanın kendisi evde de uygulayabilir.

Doz unutulursa bu doz ilk 7 gün içinde uygulanır. Daha fazla unutulması durumunda 14. gün beklenir.

Topikal tedavilerle veya tek başına uygulanabilir. Topikal tedavi ile uygulanacaksa kalsinörin inhibitörleri sadece sorunlu bölgelere uygulanır. Topikal kortikosteroidlerle etkinlik artar.

Dupilumab Tedavisinin Yan Etkileri Nelerdir?

Dupilumab güvenli bir ilaçtır. En sık görülen yan etkiler arasında hastalığın alevlenmesi, nazofaranjit, baş ağrısı, enjeksiyon reaksiyonları, konjonktivit, blefarit, oral herpes enfeksiyonu, keratit, göz kaşıntısı, kuru göz ve diğer herpes enfeksiyonlarına neden olabilir. Genellikle kaşıntı ve deri enfeksiyonları sık görülmez. Konjonktivit ve keratit tedaviyi kesince geriler. Genellikle sıklığı azdır. Herpes enfeksiyonları genelde hafiftir ve herpes labialis şeklindedir.

Enjeksiyon reaksiyonları hastalarda %7 oranında görülür. Görülme sıklığı ve şiddeti doza bağlı değildir.

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına zarar vermez. Sadece tedavinin 3. Ayında hafif bir eozinofili olabilir.

Dupilumab Tedavisinin Etkisi Ne Zaman Başlar?

Dupilumab atopik dermatit belirtilerini kontrol altına alır. İlk 4 haftada belirtilerde ciddi düzelme görülür.