Yetişkinlerde sık görülen alerji hastalıkları 18 yaş ve üzeri bireylerde görülen alerjiyle ilişkili hastalıkları kapsar. Bu bölümde yetişkinlerde görülen başlıca alerjik hastalıklar ele alınacaktır.

Yetişkinlerde Sık Görülen Alerji Hastalıkları Nelerdir?

 • Alerjik astım,
 • Alerjik rinit (alerjik nezle),
 • Alerjik konjonktivit (göz alerjisi),
 • Besin alerjisi,
 • İlaç alerjisi,
 • Lateks alerjisi,
 • Arı alerjisi,
 • Ürtiker (kurdeşen) ve anjiyoödem,
 • Kontakt dermatit (ciltte temas alerjisi),
 • Atopik dermatit (egzama),
 • Anafilaksi (alerjik şok).

Alerji her yaşta kendini gösterebilir

Yetişkinlerde çocukluk yıllarından itibaren bir alerjik hikaye olabilir veya hiç beklenmedik bir anda kendini gösterebilir. İleri yaşlarda gördüğümüz alerjilerin bir kısmı geçmiş yıllarına bakıldığında çocukken de görülebilir. Yetişkinlerde de alerjik rinit ve astım en sık görülen alerjik hastalıklardır. Gıda alerjileri bazen daha geç yıllarda başlayabilir veya çocukluk yıllarından itibaren devam edebilir. Ürtiker (Kurdeşen) ileri yıllarda daha fazla karşımıza çıkabilir. Ne yazık ki ölümcül olabilen ilaç alerjisi yetişkinlerde daha fazla görülebilir. Arı alerjileri ve ölümcül reaksiyonları yetişkin hastalarda daha sık görülebilir. İleriki yaşlarda temas alerjileri hayatımız boyunca temas ettiğimiz bir çok kimyasal madde, kozmetik ürün artıkça karşımıza daha fazla çıkabilir. Herediter anjiyoödemler veya diğer hastalıklarla birlikte olabilen her türlü anjiyoödemler ve nedenini bir türlü saptanamayan cilt kaşıntıları egzamalar, atopik dermatitler yetişkinlerde de sıkça görülebilir.

Yetişkin Alerji Uzmanları Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Yetişkin alerjik hastalıklar uzmanı en sık alerjik rinit, saman nezlesi sonrasında çoğu kez alerjik astımla sonuçlanan solunum yolları alerjileri ile ayrıca diğer alerjik hastalıklardan gıda alerjisi, ilaç alerjisi, arı alerjisi, lateks alerjisi gibi ciddi hayatı tehdit eden alerjilerle ve daha çok cilt üzerinde etkili temas alerjisi, ürtiker, egzama, atopik dermatit, herediter anjiyoödem gibi hastalıklarla ile ilgilenir.

Yetişkin alerjik hastalıkları ile sadece yetişkinlerin alerjik hastalıklar uzmanı ilgilenmelidir.

18 yaşından sonra gelişen bu alerjik hastalıklarla Yetişkin Alerji uzmanları sorumlu olmaktadır. Çünkü yetişkinlerde görülen alerjik hastalıklar hakkında en ayrıntılı şekilde teşhis ve tedavisi hakkında eğitim almaktadırlar. Özellikle iç hastalıkları ve alerjik hastalıklar konusunda aldıkları eğitim altında alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi için yetişkin hastalara yardımcı olmaktadırlar.

Yetişkinlerde görülen alerjik hastalıkların teşhisi ve tedavisinin önemi nedir?

Yetişkinlerde ileri yaşlarda başlayan alerjik hastalıkların tedavisi kısa süreli olmayıp yıllarca sürebildiği için teşhisin doğru konulması çok önemlidir. Alerjik hastalıklarda çoğu kez tanı koymakta sıkıntılar yaşansa da asıl sorun teşhis koyduktan sonra nasıl tedavi edileceğidir. Yanlış teşhis konulması gereksiz yere uzun süre tedavi almayla sonuçlanabilir. Tedavide altın kural kesin teşhis konulup en az tedavi ile çocuğa zarar vermeden tedavi etmektir. Alerjik hastalıkların tedavileri bazen önlem ve ilaçlarla kolayca tedavi edilebilecekken gereksiz ve uygun olmayan tedavilerle hayati tehdit edebilecek sorunlara dönüşebilir. Bunun için de yeterli eğitim sahibi olmak ve bu konuda uzmanlık belgesinin olması gerekir.

Bir Doktorun Yetişkin Alerji Uzmanı Olduğunu Nasıl Anlarım?

Uzmanlık belgesinin olduğunun en güvenli kanıtı hekimin kaşesinde “Alerji Uzmanı” unvanının bulunmasıdır. Çünkü sıklıkla alerji uzmanı gibi düşünülmesi sağlanması için astım ve alerji bölümü, alerji bölümü, alerji derneği kurucusu, başkanı gibi kelimeler kullanılmaktadır. Ayrıca alerji kongre katılım belgeleri veya sertifikaların olması öne sürülmektedir.

Yetişkinlerde Alerjik Hastalıklar Artış Gösteriyor

İleri yaşlarda çoğu kez düşünmediğimiz veya daha öncesinde şikayete yol açmayan alerjiler ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde de tıpkı çocukluk yıllarındaki artışa benzer olarak alerjik hastalıkların sıklığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Bunun birçok nedeni vardır. Hayatımızda bizi etkileyen çevresel faktörler bu değişimde en önemli rolü oynamaktadır.

Sonuç olarak;
18 yaşından sonra ortaya çıkan alerji ile Yetişkin Alerji Uzmanları ilgilenmelidir.
Yetişkinlerde alerjik hastalıklar teşhisi ve tedavi planlanması çok önemlidir.
Çevresel faktörler ve diğer nedenler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alerjiyi artırıyor.