Yetişkin alerjik hastalıkları Dünyada bölgeler arasında değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık her 5 kişiden birinin yaşamları sırasında alerjik problemler yaşadığı bilinmektedir. Alerjik hastalıkların sıklığında giderek artış olduğu gözlenmektedir. Ülkemiz nüfusunun %25-30’unun alerjik hastalıklardan bir veya daha fazlasından etkilendiği bildirilmektedir. Bazen çok önem vermediğimiz alerjik hastalık ne yazık ki ileride daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkabilir.

Yetişkin Alerjik Hastalıkları Artış Gösteriyor

İleri yaşlarda çoğu kez düşünmediğimiz veya daha öncesinde şikâyete yol açmayan alerjiler ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde de tıpkı çocukluk yıllarındaki artışa benzer olarak alerjik hastalıkların sıklığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Bunun birçok nedeni vardır. Hayatımızda bizi etkileyen çevresel faktörler bu değişimde en önemli rolü oynamaktadır.

Alerji Yatkınlığında Alerjik Hastalıklar Oluşur

Alerjenlere aşırı tepki bazen sık öksürük ve nefes sıkışması belirtileri ile seyreden astım, bazen de sık hapşırma ve burun kaşınması ile seyreden alerjik nezle, ciltte kaşıntı ile seyreden egzama ve ürtiker gibi alerjik hastalıklar şeklinde olabilmektedir.

İlaç, gıda veya arı alerjilerinde daha çok görülebilen aşırı alerjik tepki tansiyon düşmesi, vücutta ciddi kaşınmalarla birlikte olan ve şokla sonuçlanan anafilaksi şeklinde olabilmektedir. Bu yüzden alerjik yapıya sahip olan hastaların alerjik şikâyetleri başladığında mutlaka bir alerji doktoru tarafından görülmesi ve değerlendirilmesi uygun olur.

Alerji Hastalıkları Her Yaşta Karşımıza Çıkabilir

Yetişkinlerde çocukluk yıllarından itibaren bir alerjik hikâye olabilir veya hiç beklenmedik bir anda kendini gösterebilir. İleri yaşlarda gördüğümüz alerjilerin bir kısmı hastanın geçmiş yıllarına bakıldığında çocukken de saptanabilir. Yetişkinlerde alerjik rinit ve astım en sık görülen alerjik hastalıklardır. Gıda alerjileri bazen daha geç yıllarda başlayabilir veya çocukluk yıllarından itibaren devam edebilir. Ürtiker (Kurdeşen) ileri yıllarda daha fazla karşımıza çıkabilir. Ne yazık ki ölümcül olabilen ilaç alerjisi yetişkinlerde daha fazla görülür. Arı alerjileri ve ölümcül reaksiyonları da yetişkin hastalarda daha sık görülür. İleriki yaşlarda temas alerjileri hayatımız boyunca temas ettiğimiz birçok kimyasal madde ve kozmetik ürün artıkça karşımıza daha fazla çıkabilir. Herediter anjiyoödemler veya diğer hastalıklarla birlikte olabilen her türlü anjiyoödemler ile nedeni bir türlü saptanamayan cilt kaşıntıları, egzamalar, atopik dermatitler yetişkinlerde de sıkça görülebilir.

Hayatımızın herhangi bir döneminde görülebilen alerjik hastalıklar çocukluk döneminde karşımıza çıkabileceği gibi yetişkin yaşlarda da ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde görülen alerjik hastalıklar çoğu kez tedavi edilmediğinde hasta için daha büyük sorunlara dönüşür. Yetişkin yaşlarda ortaya çıkan alerjik hastalık için çözüm bulamadıysanız yanlış yere gitmiş olabilirsiniz. Günümüzde birçok yetişkin ileri düzeyde kötü ve kontrol edilemeyen astım, alerjik nezle, kronik öksürük ya da arı, ilaç veya besin alerjileri nedeniyle tedavi olmak için doktor aramaktadır.

İstanbul Alerji Yetişkin Alerji Hastalıkları bölümünde şu hastalıklara hizmet verilmektedir;

 • Alerjik astım,
 • Alerjik rinit (Alerjik nezle),
 • Egzama (Atopik dermatit),
 • Besin alerjisi,
 • İlaç alerjisi,
 • Kurdeşen (Ürtiker),
 • Temas alerjileri,
 • Metal alerjileri,
 • Arı alerjisi,
 • Göz alerjileri,
 • Meslek alerjileri,
 • Herediter anjioödem.