Kontakt ürtiker tanısı koymak için hastadan dikkatli bir hikaye alınmalı ve sonrasında iyi bir fizik muayene yapılmalıdır. Kontakt ürtikere yol açabilecek olan maddeler hasta tarafından sık karşılaşma ihtimali olabilecek mesleki bir alerjen olabilir. Bu yüzden hastanın mesleği son derece önemli olabilir. Bu yazımızda kontakt ürtiker tanısıyla ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için yazdık.

Kontakt ürtiker tanısı,  için hastadan iş ortamı, hobileri, evde ve işyerinde kullanılan ürünler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere çok iyi hikaye alınmalıdır. Ayrıca kimyasal maruziyet ile şikayetlerin ortaya çıkması arasındaki ilişki de dikkatlice gözden geçirilmelidir.

İmmün sistem aracılığı ile gerçekleşiyorsa alerjiye yol açan alerjenin bulunması için alerji deri testleri, deri prick testi yapılabilir. Deri prick testi ile sorumlu alerjen bulunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da alerjiye yol açan alerjenle çapraz reaksiyon veren gıda veya diğer alerjenlerin de mutlaka araştırılması gereklidir. Deri prick testi dışında diğer alerji testlerinden kanda spesifik IgE bakılması da tanı için önemlidir.

İmmün aracılı olmayan kontakt ürtikerlerde deri yama testleri yardımcı olabilir. Kontakt temas ürtikerine yol açabilecek ajanların deriye temas sonrasında oluşacak reaksiyonları deri yama testinde görülebilir.

İmmünolojik yolla oluşan kontakt ürtikeri tip I aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu yüzden komplikasyonları deri dışında birçok sistem üzerinde etkili olabilir,  hatta anafilaksi ve ölüme neden olabilir. Bu yüzden alerji hekimleri tarafından değerlendirilip doğru şekilde tanısının konulması son derece önemlidir.

Yetişkinlerde Kontakt Ürtiker Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kontakt ürtiker tanısı konulduktan sonra tedavisi için hastanın iş ve ev hayatında bazı değişiklikler yapması gereklidir.

Kontakt ürtiker tedavisi temel olarak şunları içerir :

Alerjen veya tahriş edici madde belirlendikten sonra, hastanın rahatsız edici ajan ile temastan kaçınması gereklidir.

Maruz kalmanın önlenmesine ilaveten hastada oluşan şikayetlerin ortadan kaldırılması için uygun tıbbi tedavi reçete edilmelidir.

Tedavide temel amaç, ürtikeryal reaksiyona neden olan maddelerin önlenmesi ve uygun alternatiflerin bulunmasıdır.

Eldiven veya diğer yollarla elle taşınan malzemelerin teması engellenebilir, ancak lateks alerjisi varsa lastik eldivenlerden uzak durmak ve lateks içermeyen eldivenlerin kullanılması son derece önemlidir. Reaksiyonu en aza indirmek için kullanılabilen ilaçlar arasında reaksiyon şiddetine göre antihistaminikler ve adrenalin bulunur. Kontakt ürtiker alerjik şoka ilerliyorsa hastanın mutlaka yanında adrenalin oto enjektörü taşıması, gerektiğinde uygulaması için eğitim alması önemlidir.

Kontakt ürtiker tedavisinde yeni gelişmeler nelerdir?

Ürtiker tedavisinde son yıllarda en etkili tedavilerden biri anti IgE olarak adlandırdığımız oma tedavisidir.

Kronik kurdeşende dolaşımda yer alan IgE tipindeki antikorlara bağlanarak ortadan kandıran anti-IgE tedavi ürtiker şikayetlerin ortaya çıkmasını engellemektedir. Kronik ürtikerlerin diğer tipleri olan soğuk ürtikeri, sıcak ürtikeri, solar ürtiker  ve basınca bağlı ürtikerde son derece başarılı sonuçlar alınmıştır. Kontakt ürtikerde de etkisini gösteren çalışmalar mevcuttur.