Amerikan Pediatri Akademisi çocuklarda grip aşısına ve tedavisine yönelik önerilerini grip aşısı 2018 – 2019 yılı için güncelledi. Biz de sizler için bu güncellemeleri toparladık.

Grip Aşısı En Erken Hangi Yaşta Yapılabilir?

Grip aşısı en erken 6. aydaki bebeklere olmak üzere tüm çocuk ve adölesanlar dahil herkese önerilmektedir.

Grip Aşısı Ne Zaman Yapılmalıdır?

Amerikan Pediatri Akademisi grip aşısının aşı o sezon için bulunabildiğinde hemen yapılmasını önermektedir. Mümkünse Ekim sonuna kadar aşı yapılmalıdır.

Grip Aşısı Kaç Doz Yapılır?

Amerikan Pediatri Akademisi’ nin 2018-2019 yılı için yaklaşımı şu şekildedir:

9 yaş ve üstündeki çocuklarda 1 doz aşı önerilmektedir.

6 ay-8 yaş arası çocuklarda ise,

 • Eğer 1 Temmuz 2018’den önce 2 dozdan az aşılanmış ise 2 doz aşı yapılmalı ve 2 doz arasında en az 4 hafta olmalıdır.
 • Eğer 1 Temmuz 2018’den önce 2 veya daha fazla doz aldıysa (bu dozların aynı sezonda alınması gerekmez) 1 doz aşı yeterlidir.

Yumurta Alerjisi Olanlara Grip Aşısı Yapılabilir Mi?

Yumurta alerjisi olan çocuklar güvenli bir şekilde grip aşısı olabilirler. Bu çocuklara diğer aşılarda alınan standart önlemler dışında başka bir önlem almaya gerek yoktur. Yumurta alerjisi olan ve grip aşısı yapılanlar yumurta alerjisi olmayanlara göre alerjik reaksiyon açısından daha yüksek risk taşımazlar.

Sağlık Personeli Grip Aşısı Olmalı Mı?

Sağlık çalışanlarının grip aşısı olması hem gribin önlenmesinde hem de sağlık bakımı ile ilişkili grip enfeksiyonlarını azaltmada önemlidir. Çünkü sağlık çalışanları sıklıkla gribin ağır etkileri açısından riskli hastalara karşılaşmaktadırlar.

Grip Tedavisinde İlaç Kullanılır Mı?

Grip tedavisinde kullanılan anti-viral ilaçlar (nörominidaz inhibitörleri,) grip enfeksiyonunu kontrol altına almada önemlidir ancak aşının yerini tutmaz.

Kimlere Grip Aşısı 2018 – 2019 Yapılmalıdır?

Grip aşısı 6 ay ve üstünde tüm çocuk, adölesanlar dahil herkese önerilmektedir. Ancak grip enfeksiyonu ve etkileri açısından yüksek riskli gruplar özellikle önemlidir.

 • Solunum yolu hastalıkları (ör. astım),
 • Metabolik hastalıklar (diyabet),
 • Kan hastalıkları,
 • Ciddi kalp hastalıkları,
 • İmmün yetmezlik,
 • Böbrek ve karaciğer hastalıkları,
 • Nörolojik ya da gelişimsel bozukluğu olanlar,

Yukarıda belirttiğimiz uzun süreli hastalığı olanlar dışında,

 • 5 yaş altındaki riskli çocukların ve özellikle 6 ay altındaki tüm bebeklerin ev içi temasta olduğu kişiler ya da dışarıda bakım verenler,
 • 6 ay-18 yaş arası tedavilerinin bir parçası olarak aspirin kullanan hastalar,
 • Tüm sağlık çalışanları,
 • Çocuk bakanlar ya da çocuk bakım alanında çalışanlar,
 • Hamile olan, hamile olmayı düşünen, yeni doğum yapmış ya da emziren tüm kadınlar.

 Sağlıklı Çocuklara Grip Aşısı Yapılmalı Mı?

Sağlıklı çocuklarda aşılanmalıdır.

2010-2014 yılları arasındaki grip sezonu verileri değerlendirildiğinde altta yatan hastalığı olan çocuklarda grip aşısının griple ilişkili ölümleri yarısını ve sağlıklı çocuklarda ise üçte ikisini azalttığını gösterilmiştir.

Sonuç Olarak;

 • 6 aylıktan 18 yaşına kadar tüm çocuklara grip aşısı yapılması önerilmektedir.
 • Yumurta alerjisi olanlar güvenli bir şekilde grip aşısı olabilir.
 • Astım gibi kronik hastalığı olan çocukların aşılanmasına özel önem verilmelidir.
 • 5 yaş altı çocuklara özellikle de 6 ay altına bakım veren yetişkinler mutlaka aşılanmalıdır.