6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmeyi okudum; randevu hatırlatma ve hizmet sunumu için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.

Mesajınız için teşekkürler. Gönderildi.
Mesajınızı göndermeye çalışırken bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Danışma Hattı : 0850 433 93 93 Tüm Şubeler: Hafta İçi 08:30 – 18:00 / Cumartesi 09:00 – 17:00

Kandan alerji testi; alerjene özgü spesifik IgE testleri ve kanda total IgE testi olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Alerjene Özgü Spesifik IgE Testleri

Kanda yapılan alerji testlerinden birisi de alerjene özgü spesifik IgE testleri dir. Bu testler yerine alerji deri testi kullanılabilen alerji testleridir. Bu testlerin yapılmasında farklı teknikler kullanılmaktadır.

Alerji Testinin Mekanizması

Orijinal tahlillerden bu yana, spesifik IgE’nin belirlenmesi adına tahlil, küçük varyasyon ile klasik sandviç tekniğini dayanak almaktadır. Ana elementler katı faz, katı faz ile konjüge edilmiş alerjen, anti-IgE antikoru, hastanın serumu, hastanın serumu, sinyal üretimi ve hastanın serumu için substrat (varsa) aracılığıyla temsil edilir. Durdurma ve yıkama reaktifleri de mevcuttur. Bunun yanı sıra, daha evvelkinin spesifik nitelikleri sonuçlar için temel dayanaktır, durdurma çözeltisi ve yıkama daha az önem taşımaktadır.

Testte Yer Alan Temel Reaktifler

Alerjen taşıyan: Bir iç sünger matrisi, cam tüp ya da bir plastik (polietilen), bir karbohidrat filaman ya da karbohidrat filaman ile kaplanmış silikon çip beraberinde bir polietilen kap. Antikor bağlama boyutunu güçlendirmek adına mikrokristalin, selüloz ve agaroz gibi çeşitli karbonhidrat temelli alergo-sorbentler (Sephadex ve kâğıt hariç) kullanılabilir. En önemli gelişme, alerjenin kovalent bağlarının kapsüllenmiş bir hidrofilik taşıyıcı polimerin geliştirilmesidir. Alerjen barındıran reaktif sıvı-fazlı konjüge alerjen veya katı-faz Allergo-sorbent aracılığıyla sergilenebilir. Bahsedilen bu ana madde, doğrulama ve kalite kontrole bağlı hazırlıklar odağından değişken ve oldukça karmaşık bir maddedir.

Diğer sistemlerde, serbest serum IgE’sini yakalayan birleştirilmiş anti-IgE beraberinde sıvı bir faz kullanılır. Bu sistemler düşük afiniteli IgE’yi tanımıyor gibi görünür. Her alerjen ayrı bir reaktifi temsil eder, fakat bir grup alerjeni bir reaktife karıştırarak çoklu bir alerjen deneyi uygulanabilir. Ek olarak, katı faz reaktifleri bazen ekstraktın performansını arttırmak için rekombinant moleküller ile desteklenir.

Spesifik IgE İçin Test

Daha önce belirtildiği gibi, alerjenler hem ham ekstrakt alerjenleri hem de tek moleküller olabilir. Bu moleküller rekombinant DNA teknolojisi veya doğal ekstraktlardan biyokimyasal saflaştırma ile elde edilebilir.

Dikkat çekici bir şekilde, ham ekstreler ve yüksek derecede saflaştırılmış ekstreler, E. coli’de üretilen moleküllerde bulunmayan glikosilasyon gibi belirli translasyon sonrası modifikasyonlara sahiptir.

Moleküllerin ikinci grup olarak adlandırılan “çapraz reaktif moleküllerin” ya da “pan-alerjen” ile gösterilir. Bunlar, önemli hücresel süreçlerde yer aldıkları için farklı türler arasında yaygın olarak dağılmış, kesin olarak ilişkili proteinlerin kökleridir.

Homolog moleküllerin bu panelleri, bireysel hastalarda duyarlılaşma teşhisini kolaylaştırır ve ayrıca epidemiyolojik araştırmaların doğruluğunu yülseltir. Ayrıca, her bir pan-alerjen grubunun bileşenleri arasında yüksek sekans özdeşliğine rağmen, homolog moleküllerin IgE birlikte tanınması amino asit sekansı bazında öngörülenleri her zaman yansıtmaz, aksine moleküler 3D yapıya göre yansıtır.

Kandan Alerji Testi

Kanda Total IgE

Yüksek Total IgE Değeri Anlamı Nedir?

Normal eşik değerden önemli ölçüde yüksek IgE seviyeleri genellikle atopik bozukluklarla değil, aynı zamanda diğer bazı durumlarla da ilişkilidir. Aksine, düşük veya normal değerler IgE aracılı hastalıkların varlığını dışlamaz. Sonuç olarak, toplam IgE seviyeleri dikkatle yorumlanmalı ve alerjik hastalıkların varlığı için bir gösterge olarak düşünülmemelidir.

Yüksek Total IgE Seviyeleri

 • Nadiren IgE üreten multipl miyelom hastalarında,
 • Parazitik hastalarda,
 • Bazı primer immün yetmezliklerde
 • İmmün disregülasyon poliendokrinopati enteropati,
 • Wiskott-Aldrich sendromu,
 • Omenn sendromu,
 • Comel-Netherton sendromu,
 • X’e bağlı sendrom (IPEX),
 • Hiper-IgE sendromu sendromu bünyesinde oldukça yüksek IgE seviyeleri gözlenir.

Kanda Total IgE Değerleri

Serum IgE konsantrasyonu büyük ölçüde yaş ile ilgilidir. Kordon serumunda çok düşük IgE seviyeleri, serum IgA’ya benzer şekilde, 15 yaşına kadar artan bir artışla görülmektedir. Toplam serum IgE daha sonra 20 yaşından 80 yaşına kadar giderek azalır.

Kısaca; 

 • Kanda yapılan alerji testlerinden birisi de alerjene özgü spesifik IgE testleridir.
 • Sigara içenlerde serum IgE düzeylerinde artış da görülebilir.
 • Alerji deri testi alternatifi olarak kullanılan kandan yapılan alerji testleridir.
 • Alerjik bronko-pulmoner aspergilloz (ABPA), yüksek seviyelerde IgE varlığının kesinlikle hastalık şiddeti ile ilişkili olduğu bugüne kadar açıklanan tek klinik durumdur.