Moleküler Alerji Testi Aşamaları

Sadece 4 aşamada hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlıyoruz. Tek yapmanız gereken bu adımları takip etmek.

Kan Al Ve Gönder

Paket içinden çıkan tüpün içine sağlık merkezinden kan (0,5 ml) aldırın. Daha sonra numunenizi kargo ile bize gönderebilirsiniz.

Analiz

Kan numuneniz yeni nesil nano teknoloji kullanılarak analiz edilmektedir.

Test Raporu

Alerji Testinizin raporu İstanbul Alerji Uzmanları tarafından yorumlanarak size hem mail olarak hem de kargo ile faturanızla birlikte gönderilecektir.

Alerji Doktoru’na Danışın

300 alerjen için detaylı sonuçlar veren Alerji test raporlarınızı alerji doktorunuzla görüşebilirsiniz.

Günümüzde yeni geliştirilen alerji testi olan moleküler alerji testi ile artık alerjik hastalıkların teşhisi daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmakta ve alerjik hastalığın tedavisi konusunda çok kapsamlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Çok az bir kan ile nano teknoloji kullanılarak yapılan bu testle, kişinin alerjisi varsa, alerji haritasının çıkarılmasını sağlamaktadır.

Son teknoloji moleküler alerji testi; 300 adet alerjiye neden olan madde ve alerjik madde bileşenlerine karşı alerjiyi saptamakta ve bunun yanında kişinin alerjik yapısı konusunda bilgi sağlayan Ig E değerini hakkında da bilgi vermektedir.

Detaylı Bilgi İçin; 0216 709 45 88

Alerji tarama testi gibi vücudumuzdaki birçok alerjik maddeye ve alerjik madde bileşenlerine karşı alerjiyi saptayan bir testtir. Bu test ile spesifik IgE saptanmakta olup ileri teknoloji bir alerji testidir.

Moleküler Alerji Testi Nedir?

Kandan alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu mite, arı gibi çeşitli alerjenlere karşı spesifik IgE miktarını ölçerek vücudumuzun alerjisini ve alerji seviyesini saptayabilen, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösterebilen yeni nesil bir alerji testidir.

Moleküler alerji testi nano teknoloji temelinde yapılan ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir alerji testi yöntemidir. Her alerjik maddenin standardizasyonu sağlanmıştır.

Moleküler Alerji testi ile Çapraz Reaksiyona neden olan maddeler ortadan kaldırıldığı için daha doğru sonuç vermektedir.

Alerjiye neden olan bitkiler, ev tozu mite, evcil hayvanları ve besinlerden içindeki karbonhidrat yapısındaki bileşenler vardır. Bu bileşenler nedeniyle de alerjisi olmamasına rağmen içindeki karbonhidrat yapısındaki bileşenler nedeniyle alerjisi varmış gibi görünmektedir. Yaklaşık %25 civarında çapraz reaksiyon nedeniyle pozitif sonuç çıkmaktadır. Yani bazı maddelere alerjisinden dolayı alerjisi olmayan maddelere de alerjisi varmış gibi sonuç elde edilmektedir.

Moleküler alerji testi ile kanda çapraz reaksiyon nedeniyle yalancı olarak pozitif sonuç veren alerjiler engellenmektedir. Mevcut alerji testlerinden ciltten yapılan veya kandan yapılan alerji testlerinde bir maddeye alerji saptanınca yapısındaki benzer maddelerden dolayı sanki başka maddelere de alerji varmış gibi sonuç çıkmaktadır. Moleküler alerji testinde ise kandaki bu çapraz reaksiyon veren karbonhidrat bazlı bileşenler yok edildiği için bu yalancı reaksiyonlar ortadan kalkarak gerçek alerjiler daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Bu da daha sağlıklı bir yorumlamaya neden olmaktadır.

Moleküler Alerji Testi ile Saptanabilen Alerjiler

Moleküler Alerji Testi ile Hem Alerjiye neden Olan Maddeler hem de Alerjik Maddelerin Bileşenlerine (Komponentlerine) Karşı Alerjiler Saptanmaktadır.

Moleküler Alerji Testi ile kişinin alerjisi kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.. Bu test ile hem vücudun alerjik yapısını kabaca gösteren IgE seviyesi saptanmakta hem alerjiye neden olan maddeler hem de alerjik maddelerin bileşenleri yani komponentlerine alerjileri kapsamlı bir şekilde saptanmaktadır.

Alerji testi ile 150 den fazla alerjik madde ve 100 civarında alerjenlerin komponentleri yani bileşenlerine karşı alerjiyi saptayarak 300 maddeye karşı alerji saptanmaktadır.

Moleküler alerji testi çok kapsamlı bir alerji testidir. Hem havada bulunan ev tozu mite, polen, küf, evcil hayvanlar, arı gibi alerjileri hem de gıdalara karşı alerjiyi saptayabilmektedir. Bu kapsamlı testle 150’den fazla alerji saptanmakta ve 100 üzerinde alerjik madde bileşenlerini yani kompenentlerine karşı alerjiyi saptamaktadır. Alerji testi ile bir nevi kişinin alerji haritası ortaya çıkarılabilmektedir. Ayrıntılı bir alerji testi ortaya çıkarıla bilmenin yanında doktora çok fazla bilgi yanında tedavi açısından ve alerjinin gidişatı hakkında bilgi vermektedir.

Moleküler Alerji Testi bileşene dayalı alerji aşısının yapılmasını sağlamaktadır.
Alerjiye neden olan maddelerin bileşenlerine karşı alerjinin saptanması da çok önemli bilgiler vermektedir. Bileşene dayalı alerji testiyle alerji aşıları daha güvenli sonuç vermektedir. Çünkü çapraz reaksiyonlara neden olanların etkisi bu testle yok edildiği için gerçek alerjiler ortaya çıkarılmakta ve bunun sonucu olarak da daha az maddeyle daha güçlü bir alerji aşısının hazırlanması mümkün olmaktadır. Bunun sonucu olarak doğru sonuçlar elde edilmekte ve daha doğru alerji aşılarının hazırlanması mümkün olmaktadır.

Alerji testi ile besinlerin bileşenlerine karşı alerji saptanması çok önemlidir
Çünkü besinlerin bileşenlerine alerjinin saptanmasıyla besin alerjisinin ne kadar ciddi olduğu, ne kadar sure devam edeceği ve fırınlanmadan etkilenip etkilenmeyeceği hakkında bilgi vermektedir.

Moleküler Alerji Testi Kimlere Yapılabilir?

– Alerji şüphesi olan herkese alerjilerin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için,

– Standart alerji testlerinde alerjisi saptanmayan ve alerjiye neden olan alerji saptanmayan çocuk ve yetişkinlerde daha kapsamlı alerji testiyle nadir alerjilerin saptaması için

– Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda çapraz reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılması için,

– Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılarak daha etkili alerji aşısının yapılması için,

– Besin alerjisi olan çocuklarda alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak için,

– Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde nedeni saptamak için moleküler alerji testi yapılabilir.

Moleküler Alerji Testinde Hangi Maddelere Bakılır?

Kişinin alerji haritası çıkarılmaktadır. Bu test ile havada bulunan ev tozu mite, polenler, evcil hayvanlar, arılar gibi havada bulunan alerjenler ile kapsamlı bir besin alerjilerine bakılmakta aynı zamanda alerjik maddelerin bileşenlerine karşı da alerji ve alerji seviyesi saptanmaktadır. Yaklaşık 300 alerjik madde ve alerjik madde bileşenlerine bakılmaktadır.

Moleküler Alerji Testi Hangi Uzmanlarca Değerlendirilmelidir?

Yeni geliştirilen bir test olup bu testin değerlendirilmesini çocuk ve yetişkin alerji uzmanlarınca yapılması çok faydalı olacaktır. Bu testin değerlendirilmesi ve yorumlanması eğitim gerektirmektedir. Bu testi yapmak değil değerlendirmek çok daha önemlidir. Bu nedenle bu testin sadece yapılabilmesi yeterli olmayacaktır.

Moleküler Alerji Testi

– Yeni geliştirilen kapsamlı bir alerji testidir

– Kandan nano teknoloji ile yapılan bir alerji testidir

– Tek bir testle kişinin tüm alerjilerini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

– Çapraz reaksiyona neden olan maddeleri ortadan kaldırarak doğru bir alerji testi sağlamaktadır

– Alerjiye neden olan bileşenlere karşı da alerjiyi saptaması nedeniyle;

– Alerjinin şiddeti,

– Ne kadar sure devam edeceği,

– Fırınlanmaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu,

– Alerji aşısının hangi alerjik maddelerden oluşması gerektiğini saptadığı için çok değerli sonuçlar vermekte ve alerjinin teşhis ve tedavisi için yeni nesil alerji testidir.

İstanbul Alerji Merkezinde moleküler alerji testi yapılmaktadır. Çok az bir kan alınıp bir hafta içinde netice vermektedir. 282 adet alerji maddesi ve bileşene karşı alerji saptayan bu testin Türkiye’de yapılabilmesini sağladığımız için çok mutluyuz.

Video Anlatımları