Kontakt Dermatit (temas alerjisi) hayatımız boyunca cildimiz iş hayatında (özellikle suyla temasın daha fazla olduğu işlerde) veya günlük hayatımızda temas dermatitinin gelişmesine neden olabilecek bazı şeylere temas ettiğinde ortaya çıkar. Bu duruma yol açabilecek çok fazla sayıda tahriş edici maddelere maruz kalır. Temas ettiğimiz kimyasal maddeler cildimizde bazen temas alerjileri olarak adlandırdığımız bazı belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu durum, kırmızı, kaşıntılı kızarıklıklar şeklinde reaksiyonlara yol açabilir.

Alerjik veya tahriş edici tepki oluşturan madde ile temastan kaynaklanan cilt hastalığı olarak tanımlanır. Kimyasal maddelerin teması ile ortaya çıkan kızarıklık ve kaşıntının bir kısmı irritan kontakt dermatitken bir kısmı da gerçekten alerjik kontakt dermatit olarak karşımıza çıkar. Kontakt dermatitlerin yaklaşık %80’i iritan kontakt dermatitken sadece %20 alerjik kaynaklı kontakt dermatittir.

Kontakt Dermatit (Temas Alerjisi)

Sıklığı büyük farklılıklar göstermekle birlikte genel nüfusun %1-5’inde geliştiği düşünülmektedir. Nikel alerjisi gibi en sık kontakt dermatite yol açan maddelerin  genel popülasyondaki prevelansı, kadınlarda %8-15’lere kadar çıkmaktadır.

Kontakt dermatitler genellikle iritan dermatit ve alerjik dermatit olarak görülürken ışığın UV dalga boylarının neden olduğu fototoksik ve fotoalerjik kontakt dermatit şeklinde de daha az sıklıkla görülebilir.

Kimyasal maddelere maruz kaldıktan sonra ilk önce kızarık, içi sıvı dolu kesecikler oluşurken daha sonra veziküller ve kabuk tutan lezyonların oluştuğu görülür. Temas devam ederse tekrarlamalara bağlı olarak ciltte kalınlaşma, sertleşme, pullaşma ve yarıklar zaman içinde gelişecektir.

Kontak dermatit en sık kontak ürtiker ile karıştırılır. Kontakt ürtikerde yabancı maddelere temas ettiğimizde hemen kaşıntı, kızarıklık ve şişlik ortaya çıkar. Kontakt ürtiker ya immünolojik yollarla yani IgE aracılığı ile oluşur ya da immünolojik olmayan mekanizmalarla oluşur. Kontakt ürtiker temas ettiğimizde oluşan kızarıklık, kaşıntı belli bir bölgede kalabileceği gibi tüm vücuda yayılan ürtikerin hatta alerjik şok (anafilaktik şok) tablosunun habercisi olabilir.

Temas Alerjisi Şikayetleri

Oluşan şikayetlerin kontakt ürtikerden ayırt edilmesi çok önemlidir. Kontakt ürtiker ile başlayan reaksiyon daha sonra anafilaktik şoka dönüşebilir fakat kontakt dermatit anafilaktik şoka yol açmaz. Örneğin lateks alerjisi olan birinin lateks teması ile kontakt ürtiker olması tip I (IgE aracılı erken tip reaksiyon) alerjisini gösterip diğer latekse bağlı tip I alerjik hastalıklar olan alerjik rinit ve astım veya alerjik şok için yol gösterici olabilir. Bunun dışında uzun süre lateks teması ile oluşan dermatit tip IV (geç tip reaksiyon) reaksiyonlar latekse bağlı anafilaktik şok tablosuna yol açmaz.

Randevu ve Bilgi Formu