Günümüzde her geçen gün sayısı artış gösteren alerjik hastalıklar belirgin sorunlar ve sosyoekonomik harcamalara neden olması açısından uluslararası bir sağlık sorun haline gelmiştir. Alerjik hastalıklar günümüzde çevresel koşulların da değişmesi ile birlikte giderek artış göstermektedir. Her geçen gün yakın çevremizde alerjik şikayetleri olan kişilerle karşılaşmaktayız. Doğuştan itibaren hayatımızın herhangi bir döneminde karşımıza çıkabilecek olan alerjik hastalıkların tanısı ve tedavisi son derece önemlidir. Yetişkin alerji uzmanları, tanı ve tedavi yöntemleri konusunda özel eğitim almış uzmanlardır.

Alerjik hastalıklar, çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmakla birlikte kişilerin sosyal yaşamını da olumsuz derece etkileyebilmektedir. Alerjik reaksiyonlarından arı, gıda ve ilaç alerjileri ölüme yol açabilecek kadar ciddi sonuçlara yol açarken alerjik hastalıkların bir kısmı da yavaş ilerleyerek daha ileride daha ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin ciltte kaşıntı kızarıklık ve kabarıklıklar kendine gösteren ürtikeryal şikayetler ileride oluşabilecek olan alerjik şok tablosunun habercisi olabilir.

Hayatımızın ileri yaşlarında ortaya çıkan alerjik hastalıklar çoğu kez tedavi edilmediğinde hasta için daha büyük sorunlara dönüşür. Yetişkinlerde görülen alerjik hastalıkların tanısının doğru bir şekilde konulması ve doğru tedavinin yapılması için yetişkin alerji uzmanına ihtiyaç vardır. Yetişkin yaşlarda ortaya çıkan alerjik hastalık için çözüm bulamadıysanız yanlış yere gitmiş olabilirsiniz.

Günümüzde bir çok yetişkin, ileri düzeyde kötü, kontrol edilemeyen astım, alerjik nezle, alerjik öksürük, arı ,ilaç, besin alerjisi hastalığı nedeniyle tedavi olmak için doktor aramaktadır. Ayrıca alerjisi olan kişiler de bu hastalığın tedavisi için yetişkin alerji uzmanı olduğu konusunda ya habersiz ya da çok az bilgiye sahip.

Yetişkin Alerji Uzmanlığı Eğitimi Nasıldır ?

Yetişkin alerji uzmanları tıp fakültesine girdikten sonra 6 yıllık eğitim sonrası pratisyen hekim olarak mezun olurlar. Devlete hizmet yükümlülüklerini tamamlamaları beklenir. (300-600gün) Ancak bunun sonrasında diplomalarını alırlar. Daha bitmedi tabi ki her yıl Nisan ve Eylül aylarında 2 kez yapılan TUS sınavına girip uzmanlık alanlarından birini seçerek 5 senelik bir asistanlık eğitimi sonrası uzman doktor olarak çalışabilirler. Hekim olmak için tıp fakültesini kazanıp, TUS’ta başarılı olup uzmanlığınızı almanız yeterli görülür. Ancak alerjik hastalıklar uzmanı olmak için iç hastalıkları ana branş uzmanlığı dışında yan dal sınavına girip kazandıktan sonra 3 yıl boyunca alerjik hastalıkların tanısı ve tedavisi konusunda eğitim alıp uzmanlaştıktan sonra yine devlet hizmet yükümlülüklerini tamamlamaları gerekir.

Kısacası alerjik hastalıklar uzmanı hangi hekimlerdir sorusunun cevabı iç hastalıkları uzmanı olan ve alerji üst ihtisas sınavını kazanmasıyla 3 yıl süreyle iç hastalıkları ana branşının üzerinde yan dal olan alerji bölümünde eğitim alan uzmanlardır. Yetişkin Alerjik Hastalıklar Uzmanları 18 yaşından büyük olan yetişkinlerde görülen alerjik sorunların tanı, tedavi ve izlemleri ile ilgilenir.

Yetişkin Alerji Uzmanları Hangi Hastalıkların Tanı ve Tedavisi İçin Eğitim Almışlardır?

Alerjik hastalıklar karşımıza herhangi bir yaşta çıkabilir. Bazı alerjik hastalıklar çocukluk döneminde daha fazla görülmesine rağmen yetişkin yaşlarda da ortaya çıkabilir ve bazen çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yetişkinlerde görülen alerjik sorunlar ise şunlardır:

 • Astım,
 • Alerjik Nezle ( ev tozu, polen, hayvan tüyleri, küf alerjisi),
 • Kronik öksürük,
 • Egzama (Atopik Dermatit),
 • Ürtiker (Soğuk ürtikeri, Geç basınç ürtikeri, Solar ürtiker, Sıcak ürtikeri, Titreşim ürtikeri, Kolinerjik ürtiker, Akuajenik ürtiker, Temas ürtiker veya dermografizm ) ve Anjiyoödem,
 • Kontakt dermatit, Temas alerjisi,
 • Göz Alerjisi,
 • Gıda Alerjisi,
 • İlaç Alerjileri,
 • Böcek Alerjileri (Arı Alerjisi),
 • Lateks alerjisi,
 • Mesleki Alerjiler,
 • Anaflaksi (Alerjik Şok),
 • Herditer Anjioödem.

Yukarıdaki hastalıkların hepsinin tanı ve tedavisi konusunda eğitim almış uzmanlar yetişkin alerji uzmanları olarak adlandırılır.

Yetişkin alerji uzmanları niçin önemlidir?

Yetişkin alerji uzmanlarının, alerjik hastalıklar dışında diğer hastalıklar konusunda eğitimlerinin tam olması gereklidir. Örneğin kronik ürtiker olarak adlandırdığımız 6 haftadan uzun süren deri yüzeyinde oluşan, etrafı kırmızı, büyüklüğü birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen, ortası sıklıkla soluk, kaşıntılı plaklar veya deri döküntülerinin altından birçok hastalık çıkabilir. Özellikle otoimmün hastalıklar, enfeksiyonlar veya maligniteler gibi nedenlerin titizlikle araştırılması gereklidir.

Alerjik hastalıklar birçok uzmanlığı ilgilendiren şikayetlerle ortaya çıkabilir. Bu yüzden farklı klinikler tarafından tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Alerjik hastalıklarda diğer hastalıklar gibi bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Yetişkin alerji uzmanları tarafından gerekirse diğer uzmanlıkların da bilgisi alınarak tedavinin yönlendirilmesi gerekebilir. Alerjik hastalıkların altında yatan diğer hastalıkların tanısı konulduktan sonra ilgili kliniğe yönlendirilmesi veya tam tersi farklı tanılarla izlenen hastaların hastalıklarının altında yer alan alerjilerinin ortaya konması hasta için son derece önemlidir. Örneğin nasal polip nedeniyle sık sık opere edilen hastanın ev tozu alerjisi olduğunu saptamak veya ürtiker nedeniyle takip edilen hastanın hashimato troiditine bağlı olarak şikayetlerinin olduğunun ortaya konması tedavi için önemlidir.

Yetişkin alerji uzmanları sayesinde birçok uzmana gitmek gerekmeyebilir. Alerjik hastalıklar genellikle birlikte olmaya eğilimlidir. Astımı olan yetişkin bir hastada alerjik rinit veya saman nezlesi, egzama gibi belirtiler de görülür. Bu nedenle astım için göğüs hastalıkları uzmanına alerjik rinit için kulak burun boğaz uzmanına, egzama için dermatoloji uzmanına gitmeye gerek yoktur. Yetişkinlerde bilindiği gibi burun akıntısı kaşıntı tıkanıklık ve hapşırma ile başlayan alerjik rinit veya saman nezlesi daha sonra öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlerle birlikte astıma dönüşmektedir. Ayrıca bunun yanında egzama atopik dermatit, ürtiker gibi cilt hastalıkları da beraberinde görülmektedir. Ürtiker egzama ve astım konusunda en deneyimli uzmanlar yetişkin alerji uzmanlarıdır.

Sonuç Olarak;

Hayatımızın ileri yaşlarında ortaya çıkan alerjik hastalıklar çoğu kez tedavi edilmediğinde hasta için daha büyük sorunlara dönüşür. Yetişkinlerde görülen alerjik hastalıkların tanısının doğru bir şekilde konulması ve doğru tedavinin yapılması için yetişkin alerji uzmanına ihtiyaç vardır.

Yetişkin alerjik hastalıklar uzmanı iç hastalıkları uzmanı olan ve alerji üst ihtisas sınavını kazanmasıyla 3 yıl süreyle iç hastalıkları ana branşının üzerinde yan dal olan alerji bölümünde eğitim alan uzmanlardır.

Yetişkin alerji uzmanları astım, alerjik rinit (saman nezlesi), egzama, besin alerjileri, ilaç alerjileri, böcek alerjileri (arı alerjisi) , kontakt dermatit lateks alerjileri, ürtiker ve anjiyonörotik ödem gibi alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisini en ayrıntılı bir şekilde yapan uzmanlardır.

Yetişkin Alerjik Hastalıklar Uzmanları 18 yaşından büyük olan yetişkinlerde görülen alerjik sorunların tanı, tedavisi ile ilgilenir.

Benzer Yazılar

Randevu ve bilgi için.

İletişime geçin (0850) 433-9393

İletişim