Ürtiker belirtileri, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve vücudun farklı yerlerinde ortaya çıkabilir. Her şey normal seyrederken hastaların çoğu  genellikle anlam veremedikleri bir şekilde vücutta kaşıntı, kızarıklık şikayeti başladığını söyler bazen uyandıklarında tüm vücutlarında kaşıntılı, kırmızı deri döküntüleri olduğunu belirtir. Akut ürtiker olarak tanımladığımız deri döküntüleri kendiliğinden birden ortaya çıkar ve yine kendiliğinden kaybolup gidebilir. Sizlere bu yazımızda ürtiker belirtilerini yazdık.

Hastaların bir kısmı, yerini tam olarak belirleyemedikleri kaşıntıları olduğunu ve sonrasında tipik ürtiker lezyonları ortaya çıktığını söylerler.

Ürtiker belirtileri, bazen özellikle hasta tarafından nasıl oluştuğu fark edilir. Efor yaptığında, terlediğinde, güneşe çıktığında, sıcakta ve soğukta olabilir. Ürtiker psikolojik faktörlerden etkilenebilir yoğun stres durumlarında da ortaya çıkabilir.

Ürtiker belirtileri, yetişkin bir hastada; 24-48 saatten daha uzun süren, deriden kabarık, kaşıntılı, kırmızı, ortası soluk deri döküntüsü varsa, kendiliğinden vücudun bir yerinde olup sonra kayboluyorsa yaygın vücut kaşıntısı ile birlikte veya göz kapağında dudakta şişlik ile birlikteyse ürtiker düşünmek gereklidir.

Ürtikerin Sebepleri

Ürtikerden sorumlu olabilecek birçok faktör vardır. Akut gelişen ürtikerdeki en önemli nedenler; ilaçlar, gıdalar ve enfeksiyonlardır. Kronik spontan ürtikerde çoğu zaman (%80-%90) sebep pek belli değildir. Aslında ürtikerin nedenlerini araştırırken en önemlisi ayrıntılı bir şekilde hastanın hikayesini almaktır. Tek başına ayrıntılı bir hikaye ile nedenlerini bulma ihtimalimiz yüksektir. Hastalardan uygun ve ayrıntılı hikaye almak çok önemlidir ve bununla birlikte kronik ürtikerden sorumlu olabilen nedenler araştırılmalıdır.

Hastalar genellikle tüm vücutta yerini tam olarak belirleyemedikleri kaşıntılardan rahatsız olurlar. Hastaların kaşıntı şikayetleri sonrasında tipik ürtiker lezyonları belirir. Ürtikerde cilt üzerinde gördüğümüz tipik lezyonlar kısa sürede belirir, sonra kaybolurlar. Ürtiker plakları aynı yerde 24 saatten pek fazla kalmaz, gün içinde lezyonlar tekrarlayabilir. Ürtiker plakları yaygın olarak kol, bacak, gövdenin tümünde cilt kızarıklığı veya yüzeyden kabarık lezyonlar şeklinde olabildiği gibi birkaç milimetre büyüklüğünde toplu iğne başı gibi, bazen soluk ve birbirlerine çok benzeyen şekilde olabilir.

Ürtiker oluşumunda birçok sebep temel olarak derideki alerji hücrelerinden histamin gibi kimyasal maddelerin salgılamasına neden olur. Bu maddeler o bölgede damarların genişlemesine, damar içinden dışarı doğru sıvı (serum) kaçmasıyla bunların deri içi alana sızmasına ve kaşıntıya neden olur. Buna ek olarak; aynı alerji hücreleri 5-6 saat gibi daha geç bir sürede diğer kimyasal maddeleri salgılar. Bu yeni salgılanan maddeler de lezyonların daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak ciltte kızarıklık, kaşıntı ve şişlik meydana gelir. Bu  kimyasal maddeler kısa sürede vücutta ortadan kaldırılır. Ürtiker plakları vücudun bir yerinde kaybolurken başka yerinde ortaya çıkar genellikle 24 saatten uzun süre aynı yerde kalmazlar.

Ürtiker Nedenleri

Ürtiker nedenleri arasında ilaçlar ve gıdalar sıklıkla yer aldığı için bunlarla ilgili testler yapılabilir. Bunun dışında alerjenler, tranfüzyon reaksiyonları, enfeksiyonlar, böcek sokmaları, romatizmal kollajen doku hastalıkları, malign hastalıkları (tümörler), otoimmün hastalıklar gibi birçok neden sıralanabilir.

Ürtiker nedenlerine baktığımızda birçok hastalığın seyrinde de ürtikeryal şikayetler ortaya çıkabilir. Bunlar içinde özellikle gıdalar, ilaçlar, yaygın alerjenler, hormon tedavileri, sıcak, soğuk, güneş ışığı, su, deriye baskı uygulanması gibi çevresel faktörler, duygusal stresler ve egzersiz yapılması gibi durumların kurdeşene neden olma ihtimali daha yüksektir.