Süt proteini alerjisi (İSPA), inek sütünün içinde bulunan proteinlere karşı bağışıklık mekanizmaları aracılığıyla oluşan reaksiyonlardır. Besin alerjileri içinde süt proteini alerjisi en sık görülendir ve çocuklarda görülme sıklığı %2-3 gibi yüksek orandadır.

Bağışıklık sisteminin yanıtına göre değişik tablolarla karşımıza çıkmaktadır. En çok cildi tutmakta ve kurdeşen veya alerjik egzamaya (atopik dermatit) neden olabilmektedir. Sindirim sisteminde ise en başta kalın bağırsağı etkileyerek kanlı mukuslu kaka ve bebekte huzursuzluk şeklinde bulgulara neden olmaktadır. Sindirim sisteminde daha farklı bölgeleri etkileyerek kusma, ishal,  gelişme geriliği ve hatta şok tablosuna kadar giden ağır bulgulara neden olabilir. Bunun yanında kabızlık, gaz sancısı ve demir eksikliğine de neden olabilir. Solunum sisteminde ise burunda hapşırma, kaşıntı, nefes darlığı görülebilir. En ciddi ve tehlikeli reaksiyon ise müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilecek alerjik şok (anafilaksi) tablosudur.

İnek Sütü Alerjisi Bulguları

Bulgular anne sütünden geçerek bebeğin sadece anne sütü aldığı dönemde çıkabileceği gibi ek gıdaya geçildiğinde de çıkabilir.

İnek sütü alerjisinde tanı ayrıntılı bir öykü, muayene bulguları ve alerji testlerinin yapılması ile konulmaktadır. Eğer kurdeşen ve alerjik egzama gibi IgE aracılı dediğimiz hastalıklar varsa kandan ve deriden yapılacak alerji testleri ile inek sütü alerjisi gösterile-bilmektedir. İnek sütü tek bir alerjen olmayıp içinde farklı alerjenler bulunmaktadır. Son yıllarda bu alerjenler, merkezimizde de bakılan komponent testi ile ayrı ayrı gösterile-bilmektedir. Bu alerjenlerin gösterilmesi çocuğun farklı yiyeceklere alerjik yanıtının ne olacağı, reaksiyonun şiddeti ve ne zaman düzeleceği konusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.

Sadece sindirim sistemini tutan non-IgE aracılı denilen inek sütü alerjilerinde ise alerji testleri tanıda çoğunlukla işe yaramamaktadır. Yemek borusu ve ince barsak tutulumunda hastaların bir kısmında alerji testleri pozitif olabileceğinden bakılması yararlı olacaktır. Fakat kalın barsak tutulumu olan hastalarda hiçbir yararı yoktur. Kalın barsak tutulum şüphesi var ve kakada kan gözle görülmediyse gizli kan bakılarak tanı desteklenebilir. Daha sonra inek sütü diyetten çıkarılarak sindirim sisteminde alerjiye neden olup olmadığı saptanmaktadır.

Sonuç Olarak;

İnek sütü alerjisi çok çeşitli bulgulara neden olmakta ve teşhisi de deneyim istemektedir. Bu nedenle çocuğunuzda inek sütü alerjisi şüphesi varsa bu konuda en deneyimli ve bilgili olan çocuk alerji uzmanlarına başvurmanız yararlı olacaktır.

Randevu ve Bilgi Formu