Yazın gelmesiyle birlikte havalar ısındı. Havalar ısınınca yaz aylarında sıklıkla karşımıza çıkan bir durum da isiliktir. Ter döküntüsü olarak da bilinen isilik, tıkalı ter bezleri ve kanalları tarafından tetiklenen, sık görülen bir cilt rahatsızlığıdır. En çok yaz aylarında sıcak ve nemli iklimlerde görülür. Ter kanalının tıkanma derinliğine göre ciddiyeti de değişmektedir. Döküntü genellikle kendi kendine düzelebilir ve tedaviye gerek olmayabilir. Sizler için isilik hakkında ayrıntılı bir yazı hazırladık.

İsilik Nedir?

Ter döküntüsü olarak da bilinen isilik, tıkalı ter bezleri ve kanalları tarafından tetiklenen, sık görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Tıp terimi olarak Miliaria olarak isimlendirilir. Tıkanma, terin deri içine veya deri üst tabakası içine geri akışına yol açar ve bu da deri altında terle dolu kabarcıklar oluşturan bir döküntü ile sonuçlanır. En çok yaz aylarında sıcak ve nemli iklimlerde görülür.

Kaç çeşit isilik vardır?

Ter kanalının tıkanma derinliğine göre 3 farklı isilik türü vardır. Döküntü genellikle kendi kendine düzelebilir ve tedaviye gerek olmayabilir.  İsilik probleminde ter kanallarından ter dışarı akmaz ve bunun sonucu olarak ciltte kabarcıklar, kızarıklık ve kaşıntı ortaya çıkar. Ter kanallarının tıkanmasına bağlı ter birikmesi cildin en üst tabakasında, cilt içinde ve cilt altına kadar ter birikebilir. Bu terin biriktiği bölgelere göre isilik farklı isimlerle bilinir. En çok yaz aylarında sıcak ve nemli iklimlerde görülür. 3 ana miliaria türü kristallina, rubra ve profundadır olarak ayrılmaktadır. Döküntü genellikle kendi kendini sınırlar ve tedaviden bağımsız olarak düzelir.

Neden Olur?

İsilik tüm yaş gruplarını ve her iki cinsiyeti eşit olarak etkilemekle birlikte, ter bezi kanal olgunlaşmaması nedeniyle bebekler ve çocuklar daha yüksek risk altındadır.  Terleme, isilik için en yaygın risk faktörüdür. Bu nedenle, sıcak veya nemli koşullar ve yüksek ateş, ter döküntüsü ile ilişkilidir. Ter döküntüsü nedenlerine bakılacak olursa:

Derinin tıkanması: Dar giysiler isilik ile ilişkilendirilmiştir.

Tip I psödohipoaldosteronizm: Mineralokortikoid direnci: Ekrin bezleri yoluyla sodyum kaybına neden olur ve isiliğe neden olur.

Yorucu fiziksel aktiviteler.

Morvan sendromu: Diğer anormalliklerin yanı sıra, isiliğe yatkınlık oluşturan aşırı terleme ile sonuçlanan, nadir görülen otozomal resesif bir hastalık.

İlaçlar: Bethanechol, klonidin ve neostigmin gibi terlemeye neden olan ilaçlar miliaria ile ilişkilendirilmiştir.  Ek olarak, birkaç izotretinoin kaynaklı miliaria vakası bildirilmiştir.

Sıklığı nedir?

İsilik, sıcak ve nemli iklimlerde yaşayanların yanı sıra yenidoğanları ve artan terlemeden muzdarip bireyleri sıklıkla etkiler. Ter döküntüsü her iki cinsiyette ve tüm ırklarda görülse de, her tip biraz farklı bir popülasyonu etkiler.

Cildin yüzeyel tabakasını etkileyen isilik (Miliaria crystallina veya sudamina), genellikle 2 haftalıktan küçük bebeklerde görülmektedir. Yenidoğan bebeklerden on bebekten birinde olabilir.  Yakın zamanda daha sıcak bir iklime taşınan yetişkinlerde de görülebilir.

Deri tabakasını etkileyen Miliaria rubra, sıklıkla 1 ila 3 haftalık yenidoğanlarda görülür. İsiliğin en yaygın şeklidir. Ayrıca sıcak ve nemli koşullarda yaşayan yetişkinlerin %30’unu etkileyebilir.

Miliaria profunda, isiliğin derinin en derin tabakasında görülen türdür. İsiliğin en nadir şeklidir. Bu tür genellikle sık tekrarlayan miliaria rubra atakları olan kişilerde veya tropik iklimlerde görev yapan askerler gibi sıcak iklimlere maruz kalan kişilerde görülür.

Nasıl Gelişir?

İsiliğin ana nedeni ter bezlerinin veya kanallarının tıkanmasıdır. Bunun nedeni ciltte kalıntılar veya biyofilm oluşumu ile Staphylococcus epidermidis gibi bakteriler olabilir. Tıkanma, terin epidermise veya dermise sızmasına neden olarak hücresel aşırı hidrasyon, şişme ve kanalların daha fazla tıkanmasına neden olur. Ekrin bezinin veya kanalının daha derin tutulumu yırtılmalarına neden olabilir.

Farklı isilik türleri, değişen deri tutulum derinliklerine sahiptir; miliaria crystallina, stratum corneum’un duktal oklüzyonu ile oluşur, miliaria rubra, subkorneal tabakalarda epidermiste duktal oklüzyon ile oluşur ve miliaria profunda, dermal-epidermal bileşkedeki, özellikle papiller dermisteki duktal oklüzyondan kaynaklanır.

Belirtileri Nelerdir?

Doğru bir teşhise varmak için cildi, döküntü özellikleri ve yeri açısından yakından incelemek çok önemlidir.

İsiliğin bir türü olan Miliaria crystallina, genellikle 2 haftalıktan küçük hem yetişkinleri hem de yenidoğanları etkileyen 1 ila 2 mm’lik yüzeysel veziküller olarak görünür. Patofizyoloji epidermisin en yüzeysel tabakası olan stratum corneum’u içerdiğinden veziküller ince bir yüzeysel tabakaya sahiptir. Bunun sonucunda deride su damlacıklarına benzeyen ve kolayca yırtılan kesecikler oluşur.  Kabarıklıklar yüzeyseldir; bu nedenle, bir inflamatuar yanıt tipik olarak yoktur. Üst gövde, boyun ve baş en sık etkilenen bölgelerdir. Döküntü genellikle risk faktörlerine maruz kaldıktan birkaç gün sonra ortaya çıkar ve yüzeysel cilt tabakasının silinmesinden sonraki bir gün içinde düzelir.

Miliaria rubra, isiliğin en yaygın şeklidir. Ekrin kanalların tıkanması derinin daha derin katmanlarında meydana gelir ve bir inflamatuar yanıtı içerir. Bu daha büyük, eritemli papüller ve veziküller ile sonuçlanır.

Püstüller varsa, miliaria rubra, miliaria püstülosa olarak adlandırılır ve bakteriyel bir enfeksiyona işaret edebilir. İnflamatuar bir yanıt söz konusu olduğundan, hastalar kaşıntılı ve ağrılı semptomlar yaşayabilir. Bu semptomlar terleme sırasında kötüleşerek daha fazla tahrişe neden olabilir. Genellikle 1 ila 3 hafta arasındaki yenidoğanlarda kasık, koltuk altı ve boyun en sık etkilenen bölgelerdir. Yetişkinlerde, miliaria rubra en çok giysilerin gövde ve ekstremiteler gibi cilde sürtündüğü yerlerde görülür. Yüz genellikle korunur.

Miliaria profunda, derinin dermal-epidermal bileşkedeki daha derin tutulumu nedeniyle, aynı zamanda foliküllerin etrafında ortalanmayan sert, büyük, ten rengi papüllerle sonuçlanır. Erüpsiyon, aşırı kaşıntılıdan asemptomatik semptomlara kadar değişebilir. Miliaria profunda, genellikle daha önce çok sayıda miliaria rubra atağı olan hastalarda görülür. Erişkinlerde döküntü dağılımı esas olarak gövdeyi içerir, ancak kollar ve bacaklar da tutulabilir. Deri döküntüsü genellikle terlemeden dakikalar ile saatler sonra ortaya çıkar ve terlemenin kesilmesinden bir saat sonra düzelir.

Hem miliaria rubra hem de miliaria profunda’da, tıkalı ter bezleri nedeniyle etkilenen bölgelerde anhidroz oluşabilir. Bu nedenle, büyük ölçüde etkilenen bölgeleri olan hastalarda etkisiz termoregülasyon nedeniyle ısı tükenmesi meydana gelebilir ve hiperterminin eşlik ettiği deri döküntüsü durumunda düşünülmelidir.

Nasıl Teşhis Edilir?

İsilik genellikle klinik olarak teşhis edilir. Laboratuvar testleri genellikle sonuç vermez ve yardımcı olmaz. Tanıda şüpheye düşülen durumlarda tanıya yardımcı olmak için zımba biyopsisi yapılabilir.

Tedavisi nasıl yapılır?

Sıcak, terli koşullar isilik için ana risk faktörleri olduğundan, isilik tedavisinde terlemeyi azaltmak için genel önlemler alınmalıdır. Bu, daha serin ortamları, nefes alabilen giysiler giymeyi, cildi eksfoliye etmeyi, yara bandı veya yamalar gibi cildi tıkayan nesnelerin çıkarılmasını ve ayrıca ateşli hastalıkların tedavisini içerir.

İsilik tedavisi için özel yöntemler, türüne bağlı olarak değişebilir. Miliaria crystallina, kendi kendini sınırladığı ve genellikle 24 saat içinde düzeldiği için genellikle tedavi edilmez. Miliaria rubra tedavisi inflamasyonu azaltmaya yöneliktir ve bu nedenle bazı kremler bir ile iki hafta süreyle uygulanabilir. Milaria püstüloza gelişirse, üst üste binen bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için topikal antibiyotikler kullanılabilir.

İsilik Hangi Deri Hatalıklarıyla Karışabilir? 

  • Herpes simpleks veya suçiçeği gibi viral ekzantemler veya viral enfeksiyonlar,
  • Kutanöz kandidiyaz veya diğer mantar cilt enfeksiyonları,
  • Folikülit, bakteriyel veya pityrosporum olsun,
  • Yenidoğan aknesi veya eritema toxicum neonatorum,
  • İlaç döküntüleri, özellikle akut, jeneralize, ekzantematöz püstüloz,
  • Grover hastalığı,
  • Böcek ısırıkları,
  • Lenfositoma kutis veya kutanöz T hücreli psödolenfomalar.

Düzelir mi?

İsilik vakalarının çoğu, risk faktörlerini azaltıp daha serin, daha az nemli bir ortama geçtikten sonra kendiliğinden düzelir.

Tedavi edilmezse ne olur?

İsilikten kaynaklanabilecek en ciddi komplikasyon, zayıf termoregülasyona ve ısı tükenmesine yol açan anhidrozdur. Bu, kişinin günlük rutinini etkileyebilir; cilt rahatsızlığından etkilenen epidermal tabakadaki değişiklikler nedeniyle fırsatçı bakteriyel süperenfeksiyonlar meydana gelebilir.

Randevu ve bilgi için.

İletişime geçin (0850) 433-9393