Çocuklarda Koronavirüse Dikkat!

Çocuklarda koronavirüs yetişkinlere göre daha hafif seyrediyor. Ancak çocukların koronavirüs olmayacağı ya da ciddi bir tablo ile karşı karşıya kalınmayacağı anlamına gelmiyor. Hafif belirtiler olması nedeniyle koronavirüs hastalığı atlanabilir ve riskli gruplar için çocuklar, taşıyıcı rol üstlenebilir.

Çocuklarda da Koronavirüs Gelişebilir

Çocuklarda da koronavirüs enfeksiyonu gelişebilir. Çocuklarda görülen koronavirüsün yetişkinlere göre ciddiyeti daha hafiftir. Yine de koronavirüse dikkat etmek gerekir. 10 yaş altında ölüm bildirilmemiştir. 1 yaş altındaki bebeklerin koronavirüs enfeksiyonunu daha büyük çocuklara göre daha ciddi belirtilerle geçirme riski daha yüksektir. Çocuklarda görülen koronavirüs vakalarında yaklaşık %5’inde belirti olmadığı, %50’sinde hafif belirtiler varken %40’a yakınında orta derecede ciddi klinik bulgular olduğu belirtilmektedir. Çok az çocukta çok ciddi belirtiler görülmüştür. 1 yaş altındaki çocuklarda daha ciddi klinik tablo gösterebilir. Çocuklarda koronavirüs ciddi bir klinik bulgu olmasa da enfeksiyonun riskli anneanne, babaanne, dede ve kronik hastalığı olan riskli gruplara taşıyabilmesi bakımından önemlidir.

Çocuklarda Neden Koronavirüs Hastalığı Yetişkinlerden Daha Hafif Seyreder?

-Koronavirüs yetişkin yaştakilere göre genelde çocuklarda daha hafif seyreder. Bunun nedenleri olarak bazı hipotezler vardır.

-Çocukların daha çok evde olmaları nedeniyle koronavirüsün bulaşması daha düşük oranda olabilir.

-Anjiotensin dönüştürücü enzim II /ACE2) Koronavirüs 19 için hücre reseptörü olarak bilinir. Son kanıtlar da ACE2’nin muhtemelen Koronavirüsün hücre reseptörü olduğunu göstermektedir. Çocuklarda ACE2’nin olgunluğu ve işlevi yetişkinlerde olduğundan daha düşük olabileceği için çocukların Koronavirüse daha az duyarlı olduğu düşünülmektedir.

-Ek olarak, çocuklar kışın sıklıkla solunum yolu enfeksiyonları (örneğin, solunum sinsityal virüsü (RSV)) geçirirler ve virüse karşı yetişkinlerden daha yüksek antikor seviyelerine sahip olabilirler.

-Ayrıca çocukların bağışıklık sisteminin tam olgunlaşmaması da koronavirüse karşı vücudun verdiği cevabın az olmasıyla ilgili olabilir.

Çocuklar Riskli Gruplar İçin Taşıyıcı Olabilir

Çocuklarda görülen koronavirüs hafif seyirli olabiliyor. Bu nedenle de atlanabilir ve bunun sonucu olarak da riskli gruplara, anneanne, babaanne ve dedelere virüs bulaşabilir. Bu nedenle bu dönemde yaşlılara, çocukların bakım için bırakılmaması çok önemlidir.

Sonuç olarak;

-Çocuklarda da koronavirüs hastalığı görülebilir.

-Çocuklarda koronavirüs yetişkinlere göre daha hafif belirtilerle görülür.

-Çocuklarda özellikle 1 yaş altındaki bebeklerde ciddi sorunlara neden olabilir.

-Çocuklarınızı bakmaları için anneanne, babaanne, dede ve riskli hastalığı olan kişilere bırakarak hayatlarını tehlikeye atmayın. Onlar bizim için çok değerli.