Ürtiker çocuklarda en sık görülen alerjik cilt hastalığıdır. Her dört çocuğun birinde hayatının her hangi bir döneminde bu ürtiker hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Halk arasında dabaz veya kurdeşen olarak da bilinmektedir.

Çocuklarda Akut Ürtiker

Eğer altı haftadan uzun sürüyorsa kronik ürtiker altı haftadan kısa sürüyorsa akut ürtiker denilmektedir. Akut ürtikerin belirtileri genellikle kaşıntı, farklı büyüklüklerde kendini gösteren plaklar ve bu plaklarında özelliği ortası kabarık etrafı ise kızarık şeklinde ve basmakla da beyazlaşmaktadır ve bazen de anjiyo ödem dediğimiz göz kapaklarında, dilde, dudakta ayak bileklerinde el bileklerinde şişlikler şeklinde kendini gösterebilmektedir. Sonuç olarak akut ürtikerin belirtileri altı haftadan kısa süren ani olarak ortaya çıkan kaşıntı, kızarıklık ve ödemle kendini gösteren alerjik cilt hastalığıdır.

Akut Ürtiker Belirtileri

Döküntüler kısa süreli olup çok hızlı ortaya çıkar ve genelde 24-48 saat içinde düzelir. Döküntüler plaklar şeklinde olup ortası kabarık ve etrafı kızarıktır. Büyüklükleri çok değişkendir. Basmakla beyazlaşır. Ciddi ürtikerlerde çok yaygın olduğu için plaklar şeklinde görülmeyebilir. Bir plak 24-48 saat içinde düzelir ancak başka bir bölgeden yeni bir döküntü çıkar. Bu da ailelerin neden bu tekrarlıyor veya yayılıyor diye kaygı duymalarına neden olur. Bu tablo aslında beklenen bir durumdur. Kaşıntı çok yoğundur. Bu da uykuyu günlük yaşamı çok etkiler.

Ürtikerde kaşıntılı kızarıklıklarla beraber dudakta, dilde, göz etrafında, ayak bileği ve el bileği gibi eklem yerlerinde şişmelerde görülebilir. Bu şişmelere anjioödem denilmektedir. Ürtiker gelişen çocukların yarısında bu anjioödem görülmektedir. Bu anjiödemler nedeniyle bazen çocukların yürümesi de kısıtlanabilir. Ürtiker plakları vücudun her yerinde ortaya çıkabilir. Vücudun bir yerinde toplanmışsa döküntü tedaviye daha iyi cevap vermektedir. Ürtikerin nedenine göre ürtikerin geliştiği yerler farklılıklar gösterebilir. Güneşe bağlı gelişen solar ürtikerde daha çok güneşin temas ettiği yüz ve boyunda kaşıntılı kızarıklıklar görülmektedir. Ürtiker özellikle daha önceden bilinen bir besin alerjisi varlığında ve bu besin alındıktan sonra 2 saat içinde gelişmişse alerjik şok açısından dikkatli olunması gerekir ve acil servise bir an önce gidilmesi gerekir. Aynı şekilde bir ilaç uygulaması sonrası ani gelişen ürtiker durumunda da alerjik şok akla gelmeli ve hızlıca müdahale edilmelidir.

İSTANBUL ALERJİ MERKEZİ

Sağlıklı Günler Diler

Randevu ve Bilgi Formu