Astım, hava yollarının iltihaplanmasına ve daralmasına neden olan kronik bir solunum rahatsızlığıdır. Kişi, astımının kötüleştiği veya yeni semptomların ortaya çıktığı astım alevlenmeleri yaşayabilir. Astım atakları olarak da bilinen bu alevlenmeler bazen hiçbir uyarı olmadan gerçekleşir. Astım alevlenmelerinin belirtileri arasında öksürük, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma ve nefes darlığı bulunur. Bazı insanlar ayrıca uyku sırasında hızlı nefes alma veya nefes nefese kalma yaşayabilir.

Astım Alevlenmesi Nedir?

Astım alevlenmeleri, öksürük, nefes darlığı veya hırıltılı solunum gibi astım belirtilerinde ilerleyici artışlardır. Bu artışlar, bireyin tedavi yöntemlerini veya mevcut astım eylem planını değiştirmesini gerektirecek kadar önemlidir. Alevlenmeler, kontrol edilmesi zor astımdan farklıdır. Bir kişinin astımı varsa, doktor durumu değerlendirmek için günlük değişkenlik adı verilen bir hava akımı ölçümü kullanabilir. Günlük değişkenlik, bir kişinin en yüksek ekspiratuar akış hızı testindeki en yüksek ve en düşük puanları arasındaki farkı ölçer ve kötü astım kontrolünün önemli bir belirtecidir.

Astım Alevlenmelerinin Belirtileri

Astım alevlenmeleri sıklıkla şiddetli astımı olan insanları etkiler ve genellikle bir tetikleyicileri vardır. İnsan rinovirüs alt tipleri A ve C gibi viral solunum yolu enfeksiyonları, yetişkinlerde ve çocuklarda astım alevlenmelerinin en yaygın nedenleridir. Bununla birlikte, solunum yolu enfeksiyonuna sahip olmak, mutlaka bir kişinin astım alevlenmesi yaşayacağı anlamına gelmez.

Astım alevlenmelerinin diğer olası tetikleyicileri şunları içerir:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar,
 • Alerji,
 • Kusurlu antiviral bağışıklık,
 • Alerjene maruz kalma,
 • Tütün dumanı ve partikül madde gibi kirleticiler,
 • Mesleki maruziyet.

Astım alevlenmelerinin belirtileri şunları içerir:

 • Nefes darlığı,
 • Öksürük,
 • Hırıltı,
 • Göğüste sıkışma,
 • Artan solunum hızı,
 • Artan nabız hızı,
 • Azalmış akciğer fonksiyonu.

Tedavi

Astım tedavisinin birincil amacı, bireyin semptomlarını kontrol etmek ve alevlenmeleri önlemektir. Bununla birlikte, alevlenmelerin sıklığını azaltmak mümkün olsa da, en iyi tedavi ve yönetimi bile onları tamamen engelleyemeyebilir. Astımı olan kişi, sağlam bir tedavi rejimine sahip olsa bile astım alevlenmeleri meydana gelebilir. Bu nedenle, doktorların risk altında olabilecek ve astım alevlenmesi yaşamaları durumunda kullanmaları için bir yönetim planına sahip olabilecek kişileri belirlemeleri gerekir. Alevlenmeleri en aza indirmek için en iyi eylem planı, aşağıdakileri içeren erken tedavi ve yönetimdir:

 • Kötüleşen durumun erken belirtilerinin tanınması,
 • Astım eylem planı,
 • Alevlenmeye neden olan çevresel faktörün ortadan kaldırılması,
 • Önleyici ve kurtarma inhalerleri gibi ilaçlar.

Doktorlar, alevlenmeyi hafif, orta, şiddetli veya yaşamı tehdit edici olarak sınıflandırmak için tahmini pasif ekspiratuar hacim veya zorlu ekspiratuar hacim yüzdesi olarak adlandırılan bir ölçüm kullanır. Bir kişinin dinlenirken ve ardından mümkün olduğunca fazla havayı dışarı verirken soluduğu hava miktarını ölçer.

Bireyin alevlenmesinin şiddeti tedavi seçeneklerini belirleyecektir. Çoğu zaman, hafif bir alevlenme varsa, tedavi evde yapılabilir. Bununla birlikte, bir kişinin daha şiddetli bir alevlenme için acil tıbbi yardım alması gerekebilir.

Özetlemek gerekirse:

Astım alevlenmeleri, öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi astım semptomlarında ilerleyici artışlardır. Viral solunum yolu enfeksiyonları, astım alevlenmeleri için yaygın bir risk faktörüdür. Astımlı birine teşhis koyduktan sonra, bir doktor astım eylem planı oluşturmak için onlarla birlikte çalışmalıdır. Bu planlar, astım alevlenmesinin belirtilerini ana hatlarıyla belirterek, bireyin alevlenme yaşadığını fark etmesine ve atması gereken adımları anlamasına yardımcı olur. Alevlenmenin şiddeti, bir kişinin evde kendi kendini tedavi edip edemeyeceğini veya tıbbi bakım gerektirip gerektirmediğini belirleyecektir. Bir alevlenme sırasında ek risk faktörleri olan çocuklar ve kişilerin, bir doktorun onları yakından izleyebilmesi için acil tıbbi yardım almaları gerekecektir.

Astım alevlenmeleri, özellikle yüksek risk altındaki kişilerde şiddetli olabilir. Bununla birlikte, etkili bir astım eylem planı, bir kişinin alevlenme yaşadığında ihtiyaç duyduğu tedaviyi düzenlemeye yardımcı olur.

Randevu ve Bilgi Formu