Alerjik rinit, toplumda sık rastlanılan, kronik bir rahatsızlıktır. Ölümcül olmasa bile hastaları oldukça rahatsız edebilir. Hastalarda; burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık ve hapşırma gibi belirtiler vardır. Bunların yanı sıra halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, iş ve okul başarısında azalma, uyku bozukluğu gibi yakınmalar olmaktadır. Bu durumlara neden olan alerjik rinit yaşam kalitesini düşürür. Alerjik rinit hastalarının çoğunda alerjik konjunktivit de tabloya eşlik eder; yani gözlerde kaşıntı, kızarıklık, yaşarma olur.

Alerjik Rinit

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı kişinin bedensel, zihinsel ve sosyal bakımdan tam olarak iyi olma hali olarak tanımlar. Yaşam kalitesi kavramı da buna uygun şekilde, kişinin sadece fiziksel değil psikolojik ve sosyal işleyişini de kapsar. Kronik hastalıklar sağlık durumunda bozulma yaparak ve hastayı kısıtlayarak yaşam kalitesini düşürür. Günlük aktivitelerinde kısıtlanma olup olmadığı sorulduğunda, alerjik rinit hastalarının en çok bildirdiği alanlar toplum içinde konuşma, uyku, yemek yeme, okul hayatı, iş hayatı, kitap okuma, temizlik ve alışveriş yapma olmuştur. Kronik bir hastalık olan alerjik rinitin tedavi maliyeti ve iş gücü kaybı nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkileri de vardır.

Alerjik rinit tedavisinin amacı hastadaki belirtileri azaltmak olduğu kadar yaşam kalitesini düzeltmek olmalıdır. Birçok hastanın asıl beklentisi de bu yöndedir. Alerjik rinit hastalarında yaşam kalitesini düşüren en önemli faktörlerin göz yakınmaları, halsizlik ve burun tıkanıklığı olduğu bildirilmiştir.

Sonuç olarak;

Alerjik rinite polenler, ev tozu akarları, hayvan tüyler, küf mantarları gibi farklı etkenler sebep olabilmektedir. Alerjik rinit yakınmaları olan hastaların bir alerji uzmanına başvurmaları tavsiye edilir. Yapılacak alerji testleriyle hastalıktan sorumlu olan etkenin tespit edilebilmektedir. Akabinde  buna yönelik özel bir tedavi belirlenmesi hastaların yaşam kalitesinde belirgin düzelme sağlayabilir.

Randevu ve Bilgi Formu