Alerjik rinit (alerjik nezle), alerjik astım, alerjik konjunktivit (göz alerjisi ) ve arı alerjisinin tedavisinde alerji aşısı (immünoterapi) en etkili yöntemdir. Günümüzde alerjik rinitin astıma ilerleyişini durdurabilme potansiyeli olan tek tedavi şekli alerjen spesifik alerji aşısıdır. Alerji uzmanları tarafından Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ nün onayladığı bir tedavi olan alerji aşıları ile alerjik hastalıklar durdurulabilmektedir ve ilerlemesi engellenebilmektedir.

Alerji Aşısı (İmmünoterapi)

Alerjenlerin kontrollü ve düzenli bir şekilde verilmesi ile oluşan alerji aşıları (immünoterapi) alerjik rinit, alerjik astım, alerjik konjunktivit ve arı alerjisinin tedavisinde en etkili yöntemdir.

Alerjik rinitte hastalığın şikayetlerini ortadan kaldıran en iyi tedavi yöntemi aşı tedavisi (immünoterapi) olup aynı zamanda hastalığın ilerlemesini ve astım gelişmesi engelleyebilecek tek tedavi yöntemidir. Alerji aşıları alerjik hastalığı tedavi edebilme yeteneğine sahiptir ayrıca tedavi sonlandırıldıktan sonra da uzun süre koruyucu etkisi vardır.

İmmünoterapi Tedavisinden Kimler Yararlanabilir?

Alerji aşı tedavisi alerji semptomlarına neden olan alerjenlerin artan dozlarda hastaya enjekte edilmesini içerir. Alerji uzmanları tarafından yapılan alerji deri testleri ve diğer tetkiklerle birlikte; uygun alerjenlerin ve konsantrasyonun belirlenmesi sonrasında tedavinin başlanması uygun olacaktır.

Araştırmalar alerji aşılarının aşağıdaki hastalıklarda etkili olabileceğini göstermiştir:

  • Alerjik astım,
  • Alerjik rinit ve konjunktivit,
  • Böcek alerjisi (arı alerjisi),
  • Atopik dermatit (bazı gruplarında).

Alerji aşılarının en çok alerjik rinit, astım ve arı alerjisinde etkinliği gösterilmiştir. Bunların dışında atopik dermatit ile birlikte ev tozu, küf veya polen alerjisi saptanan hastalarda da etkisi olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

Günümüzde, gıda alerjileri için immünoterapi önerilmemektedir ve gıda alerjileri için ağız yoluyla duyarsızlaştırma ile ilgili araştırmalar ABD’de devam etmekle birlikte, şimdilik alerjiye yol açan gıdadan sıkı bir şekilde kaçınılması önerilmektedir.

Alerji Aşıları (İmmünoterapi) Nasıl Yapılmaktadır?

Alerji aşısı (İmmünoterapi) ile tedavi edilip edilmeyeceğine dair bir karar verildiğinde; immünoterapinin nasıl yapılacağının belirlenmesi de gereklidir. Günümüzde sadece deri altına subkütan  (SCIT) veya dilaltı IT (SLIT)  uygulanması ile ilgili çalışmalarda yeterli etkinlik gösterilmiştir. Bu nedenle rutin olarak kullanılmaktadır. İmmünoterapi deri altı (SCIT) ve dilaltı damla (SLİT) veya tablet şeklinde verilebilmektedir.

İmmünoterapi Tedavisini Kimler Yapabilmektedir?

Alerji aşılarıyla tedavi uygun personel ve teçhizat ile donatılmış alerji uzmanı doktorlar tarafından yapılmalıdır.

Alerji uzmanı olabilmek için; ülkemizde iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, göğüs hastalıkları ve dermatoloji anabilim dalında eğitimini tamamlamak; sonrasında alerji üst ihtisas sınavını kazanmasıyla; 3 yıl süreyle ana branşının üzerine yan dal olan alerji bölümünde eğitim almak gereklidir. Alerji uzmanları; her türlü alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda eğitim aldıktan sonra; alerji uzmanı olarak diplomalarını almaya hak kazanmaktadır.

Alerjik hastalıklarda en etkili tedavi olan alerji aşılarında doğru alerjeni seçmek ve doğru dozlarda başlamak;  sonrasında takibini yapmak alerji uzmanlarının görevidir.

Sonuç Olarak;

Alerji aşıları (immünoterapi); alerjik rinit, alerjik astım, alerjik konjunktivit ve arı alerjisinin tedavisinde en etkili yöntemdir.

Alerji aşıları hastalığın seyrini değiştirebilen tek tedavi yöntemidir.

Alerji aşılarında vücudunuza belirli bir alerjen yavaş yavaş artan dozlarda verilerek alerjene karşı bağışıklık veya hoşgörü (tolerans) gelişmesi sağlanmaktadır.

Günümüzde sadece deri altına subkütan  (SCIT) veya dil altı IT (SLIT)  uygulanması yapılmaktadır.

5 yaşından sonra başlanabilecek olan alerji aşıları yetişkin yaşlarda da uygulanabilen en etkili tedavidir.

Alerji aşılarıyla tedavi uygun personel ve teçhizat ile donatılmış alerji uzmanı doktorlar tarafından yapılmalıdır.

Benzer Yazılar

Randevu ve bilgi için.

İletişime geçin (0850) 433-9393

İletişim