Kendini hissettirmeye başlayan bahar mevsimi çoğumuzu mutlu ediyor. Ancak arı alerjisi olanlar için bahar mevsiminde her tarafta rengarenk açan çiçeklerin etrafında dolaşan arılar, hayatı tehdit eden ciddi sorunlara yol açabilir. 

Yetişkinlerde arı alerjisi hayatı tehdit edecek kadar ciddi alerjik reaksiyonlara, alerjik şok (anafilaktik şok) tablosuna yol açabilir. Arı sokmasından sonra içinde bulanan birçok kimyasal maddeye bağlı olarak kolda şişlik kızarıklık gibi reaksiyonlar gelişirken içerdikleri bazı alerjenlere bağlı olarak vücutta kaşıntı, baş dönmesi, nefes darlığı, baygınlık gibi alerjik reaksiyonlar gelişebilir.

Ülkemizde arı sokmasına bağlı ciddi yaygın reaksiyon gelişme riski %2.2 olarak saptanmıştır. Arı alerjisine bağlı olarak bir kısmı ölümle sonuçlanmaktadır.

Arılar genellikle bal arısı ve yabani arı olarak ayrılırlar. Bal arısının soktuğu yerde iğnesi kalırken diğer yabani arıların soktuğu yerde iğne kalmaz. Bu şekilde arıları ayırmak arı alerjisinin tedavisi için de önemlidir.

Arı alerjisi, alerji uzmanları tarafından tedavi edilebilir bir alerjidir.  Bu yüzden mutlaka alerji uzmanları tarafından görülmeli ve değerlendirilmelidir.

Yetişkinlerde Arı Alerjisi Belirtileri

Bahar ayları ile birlikte polen alerjilerinin dışında arı alerjilerinde de bir artış söz konusudur. Özellikle arıların çevrede dolaştığı bahar aylarında arı sokmalarına bağlı şikayetler daha çok görülmektedir. Şehirlerde yaşayan birçok insan arılarla yoğun bir temas içinde bulunmayabilir. Eğer arıcılık yapmıyorsa kırsal kesimlerde daha çok arılarla karşılaşabiliriz belki de her 10-15 yılda bir kez, eşekarısı tarafından sokulabiliriz. Yaban arısı sokmasına bağlı alerjik hassasiyet oluşması için birkaç arı sokması gerekebilirken bazen tek bir sokma sonrasında da ortaya çıkabilir. Buna karşılık, arı alerjisi çoğunlukla arılar tarafından sık sık sokulan insanlarda görülür. Arılara alerjisi olan hastaların hemen hemen çoğu arıcılar veya aileleri içerisinden çıkar, bazen de yakın komşularında ortaya çıkabilir.

Arı sokmasının belirtileri nelerdir?

  • Ağrı,
  • Kızarıklık,
  • Şişlik (soktuğu alanda ve bazen tüm bölgede),
  • Yanma,
  • Ürtiker (kurdeşen) ve anjiyoödem,
  • Kaşıntı,
  • Alerjik şok (anafilaksi).

Bunların dışında çok daha nadir olarak serum hastalığı, nöropati, ensafalit, glomerulonefrit, miyokardit, guillain barre sendromu görülebilir.

Arı alerjisi sokmasına bağlı oluşan belirtiler genellikle lokal (bölgesel) veya sistemik olarak karşımıza çıkar.

Arı sokmasına bağlı olarak, arının soktuğu yerde yoğun ağrı, kızarıklık ve sıklıkla küçük bir alanda şişlik (1-2 cm çapa kadar) görülebilir. Lokal reaksiyonlara, bağlı olarak sokma yerinde ödem oluşur. Bu tür şişlikler birkaç saat içinde ortaya çıkar ve boyutları giderek artan şekilde değişir, bazen bir eli veya tüm kolu etkileyebilir. Sokulan yerde bazen baloncuk şeklinde şişlik oluşabilir daha sonrasında bu alanda enfeksiyon gelişebilir. Baş boyun bölgesinden sokulmadığı sürece hava yolu etkilenmiyorsa, bu tür şişlikler hayati tehlike yaratmaz.

Arı Sokması Reaksiyonlar

Arı sokmasına bağlı yaygın sistemik reaksiyonlar da arının soktuğu yerin dışında gelişir. Sistemik reaksiyonların şiddeti büyük ölçüde değişkendir. Erken ortaya çıkan belirtiler kızarıklık ve kaşıntı olarak görülürken bunları ürtiker ve anjiyoödem izler. Daha şiddetli sistemik reaksiyonlar gelişen hastalarda ölümcül olabilen belirtiler görülür. Fenalaşma hissi ile birlikte sıklıkla laringeal ödem ve astıma bağlı nefes darlığı şikayetleri oluşur. Bunun dışında şiddetli reaksiyonlarda, baş dönmesi, bayılma veya bilinç kaybına neden olan hipotansiyon görülür. Ayrıca karın ağrısı, idrar kaçırma, göğüs ağrısı veya görme bozuklukları görülebilir.

Klinik tablo kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Hastaların bir kısmında arı sokmasından sonra ortaya çıkan kızarıklık, ürtiker ve anjioödem gibi belirtiler ani şekilde başlayıp, ne yazık ki bir kaç dakika içinde bilinç kaybına neden olabilir. Hastaların bir kısmındaysa sistemik reaksiyonlar sokmadan 10 dakika sonra başlayabilir ve hastanın acile gitmesi için bir zaman olabilir.

Randevu ve Bilgi Formu