Grip aşısı 6 ay- 8 yaş arasındaki çocuklara ilk defa yapılıyorsa 1 ay arayla 2 doz yapılmalıdır. Daha sonraki yıllarda tek doz olarak devam edilmelidir. 8 yaşından büyüklere ise ilk defa yapılıyor olsa da tek doz olarak yapılmalıdır.

Grip Aşısı Dozu

2016 yılına kadar 6-35 ay arasındaki çocuklara ½ doz uygulanmaktaydı. Fakat yapılan çalışmalar onlara da tam doz yapılmasının daha etkili olduğunu göstermiştir. Fakat hala ½ doz yapılması önerilen aşı da olması nedeniyle uygulanacak aşının prospektüsüne bakıldıktan sonra dozun belirlenmesi uygun olacaktır.

Randevu ve Bilgi Formu