GDO’lu ve katkı maddeli yiyecekler, yani genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü haricinde bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara genel olarak verilen addır.

Yaklaşık 40 yıl önce ilk defa üretilen GDO’lu ürünler son yıllarda besin endüstrisinde giderek daha sık kullanılmaktadır. Benzer zaman diliminde besin alerjilerinin de artış göstermesi nedeniyle GDO’lu besinlerin besin alerjisinin artışında rolü var mı sorusunu akla getirmiştir.

GDO’lu Bebek Mamalarına Dikkat

GDO’lu besinler en çok soya üretiminde kullanılmaktadır.  Bu durum da bebek mamaları da dahil olmak üzere birçok üründe kullanıldığı anlamına gelir. GDO’lu besinlere aktarılan DNA’lar ve ürünleri çoğunlukla protein yapıda olduğu için alerjik reaksiyona neden olabilmektedir. Ayrıca alerjen bir madde genetik modifikasyonla başka bir gıdaya aktarılabilir ve alerjen özelliğini koruyabilir. Böylece doğal haliyle herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmayacak bir besin transgenik hale geldikten sonra alerjik reaksiyon gelişebilmektedir. Buna en iyi örnek soya fasulyesine brezilya fındığının alerjik bir proteinin aktarılması sonucunda brezilya fındığına alerjik kişilerde soya fasulyesine alerjik reaksiyon gelişmesidir. Fakat bu durumun anlaşılması üzerine bu işlem durdurulmuştur.

GDO’lu ürünlerle doğal ürünlerin karşılaştırılmasında farelerde bazı immünolojik reaksiyon farklılıkları saptanmıştır. Ancak bununla birlikte alerjiye neden olduğuna dair net bir veri yoktur.

Yukarıda bahsettiğimiz olayların tersine GDO’lu ürünler besin alerjisinin tedavisinde kullanılabilir. Besinin alerjik özelliği yok edilerek o besine alerjik kişilerin güvenli bir şekilde tüketmesi sağlanabilir. Ayrıca alerji veya diğer aşıların yapımında kullanılabilir.

GDO’nun insan metabolizmasına etkileri ve alerjik yönden sonuçları hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bununla beraber son yıllarda GDO’lu ve doğal besinlerin alerjik etkileri arasında belirgin fark olmadığı vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak;

GDO’lu ürünlerin güvenilirliği ve alerjik etkileri ile ilgili bilgiler yetersizdir. Ve tüketilmesinin ne gibi sonuçlara yol açacağı bugün için tam olarak bilinmemektedir. Veriler hayvan deneylerine dayanmaktadır. İnsanlarla ilgili veriler halen yetersiz olduğu için zorunlu olmadıkça tüketiminden kaçınmanız yararlı olacaktır. Fakat bu teknolojinin bilimsel gelişmeler ışığında alerji de dahil olmak üzere birçok konuda insan sağlığına yararlı sonuçları olabileceği görülmektedir. O nedenle bilimin bu konu üzerinde çalışmaya devam etmesinin insan sağlığına yararlı sonuçları olabileceği de akılda tutulmalıdır.

Randevu ve Bilgi Formu