Egzaması olan çocuklarda yaygın olarak görülebilen egzama herpetikum, herpes simpleks virüsü ile yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Egzama herpetikum, ateş, kaşıntılı kabarcıklar veya delinmiş erozyon kümeleri ile karakterize edilen, yaygın bir viral enfeksiyondur. Egzama herpetikum aynı zamanda Kaposi variselliform döküntü olarak da bilinir. Özellikle egzaması olan çocuklarda yaygın olarak görülür. Şiddetli veya tedavi edilmemiş egzaması olan kişilerin, egzama herpetikum geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Egzama Herpetikum Nedenleri

Egzama herpetikum vakalarının çoğu, Herpes simpleks tip 1 veya 2’ye bağlıdır. Egzama herpeticum genellikle Herpes simplex (birincil herpes) ile ilk enfeksiyon atağı sırasında ortaya çıkar. İşaretler, görünür uçuklara sahip olan veya olmayan enfekte bir kişiyle temastan 5-12 gün sonra ortaya çıkar. Egzama herpeticum, tekrarlayan uçukları da karmaşıklaştırabilir. Bununla birlikte, tekrarlayan egzama herpetikum atakları çok yaygın değildir. Egzama herpeticum her yaştan kişiyi etkileyebilir, ancak daha çok atopik dermatiti olan bebeklerde ve çocuklarda görülür. Atopik dermatiti olan hastalar, herpes enfeksiyonuna karşı bağışıklığı azalmış gibi görünmektedir. Altta yatan dermatit, hafif ila şiddetli, aktif veya inaktif olabilir. Egzama herpeticumda, cilt bariyerinin bozulması egzamaya bağlı olmadığında daha çok Kaposi variselliform döküntü olarak adlandırılır. Şiddetli lokalize herpes enfeksiyonlarına yatkın ekzematöz olmayan durumların örnekleri şunlardır:

-Termal yanıklar,

-Pemfigus vulgaris,

-Darier hastalığı,

-İyi huylu ailesel pemfigus,

-Kutanöz T hücreli lenfoma / mikoz fungoides,

-İhtiyoz.

Egzama Herpetikumda Risk Faktörleri

Bazı faktörler egzama herpetikum geliştirme olasılığınızı artırır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

-Egzamalı çocuklar, egzama herpetikuma sahip en yaygın gruptur.

-Şiddetli veya tedavi edilmemiş egzaması olan kişilerin, egzama herpetikumdan etkilenme olasılığı daha yüksektir. Egzama cildinizin dış tabakasına zarar vererek cildinizi kuru, hassas ve enfeksiyona karşı daha savunmasız bırakır.

-Antiviral proteinlerin eksikliği ve antivirüs immün yanıtlarını destekleyen hücrelerin eksikliği de egzama herpetikum geliştirme riskini artır.

-Diğer cilt hastalıkları veya yanıklardan kaynaklanan cildi zarar görmüş kişiler de risk altındadır.

-Atopik dermatit tedavisinde sıklıkla kullanılan topikal kalsinörin inhibitörleri (pimekrolimus, takrolimus), egzama herpetikum ile ilişkilendirilmiştir ve bu nedenle HSV alevlenmelerinde kullanımları kontrendikedir.

-Egzama herpetikum görülen hastalarda, azalmış interferon seviyeleri, yüksek eozinofil sayısı ve artan serum IgE seviyeleri gibi T-yardımcı tip 2 (Th2) hücre yanıtları ile ilişkili biyobelirteçler görülür.

-Bu hastalar incelendiğinde gıda ve çevresel alerjiler, astım, beş yaşından önce erken başlangıç ​​atopik dermatit ve Staphylococcus aureus ve molluscum contagiosum enfeksiyonları öyküleri daha sık görülür.

Egzama Herpetikum Belirtileri

Egzama herpetikumun belirtileri arasında, yüz ve boyunda kırmızı, sıvı dolu kabarcıklar bulunur. Egzama herpeticum genellikle yüz ve boyunda görülür. Eller gibi vücudun başka yerlerinde de görünebilir. Herpes simpleks virüsü ile ilk temastan sonra belirtilerin ortaya çıkması iki hafta kadar sürebilir. Oluşan lezyonlar, kaşıntılı ve ağrılıdır. Hastaların ateş, halsizlik ve lenfadenopati gibi sistemik belirtileri de olabilir. Egzama herpetikum lezyonları genellikle altı hafta içinde iz bırakmadan iyileşir.

Egzama herpetikumun cilt belirtileri şunları içerir:

-Kaşıntılı ve ağrılı küçük kabarcıklar kümesi,

-Kırmızı, mor veya siyah görünen kabarcıklar,

-Kırıldığında irin sızan kabarcıklar.

Diğer egzama herpetikum belirtileri şunları içerir:

-Yüksek ateş ve titreme,

-Şişmiş lenf bezleri,

-Genel bir huzursuzluk ve iyi hissetmeme hali.

Egzama Herpetikumun Olası Komplikasyonları

Bu rahatsızlık potansiyel olarak çok ciddi bir durumdur. Bu enfeksiyonun komplikasyonları şunları içerebilir:

*Kabarcıklardan yara izi kalabilir.

*Herpetik keratit olarak bilinen ve tedavi edilmeden bırakılan gözün korneasında enfeksiyon körlüğe yol açabilir.

*Nadir durumlarda, virüs beyne, akciğerlere ve karaciğere yayılırsa organ yetmezliği ve ölüm gibi durumlara sebep olabilir.

*Egzama herpeticum için acil tedavi, virüsten kaynaklanan komplikasyon riskini azaltabilir.

Egzama Herpetikum Teşhisi

Egzama herpeticum, bilinen atopik dermatiti olan bir hasta, ateş ve halsizlikle ilişkili ağrılı, monomorfik kümelenmiş veziküllerin akut bir patlamasıyla ortaya çıktığında klinik olarak teşhis edilebilir. Viral enfeksiyon, taze bir blisterin tabanı kazınarak alınan viral sürüntülerle doğrulanabilir. Birkaç laboratuvar testi mevcuttur ve bu testler şunlardır:

-Viral kültür,

-Doğrudan floresan antikor boyası,

-PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) sıralaması,

-Epitelyal çok çekirdekli dev hücreleri ve akantoliz (hücre ayrılması) gösteren Tzank yayması,

-Egzama herpetikumu impetigoya benzeyebileceğinden ve ikincil bakteriyel enfeksiyonla komplike olabileceğinden mikroskopi ve kültür için bakteri sürüntüleri de alınmalıdır.

Egzama Herpetikum Tedavisi

Egzama herpetikumun tedavisi hastanın durumuna ve belirtilerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Egzama herpetikumun seyrinin kötüye gitmemesi ve risklere yol açmaması için mutlaka tedavi edilmesi gereklidir. Hafif vakalar, oral asiklovir veya valasiklovir ile tedavi edilebilir. Şiddetli vakalar ve bağışıklığı baskılanmış hastalar, intravenöz asiklovir için hastaneye yatırılmalıdır ve tedavinin hastanede devam etmesi gereklidir. Lezyonlarda düzelme olduğunda bu hastalar oral asiklovire geçebilir. Kritik hastalığı olan hastaların intravenöz sıvılara, elektrolit takviyesine, yara bakımına, ağrı kontrolüne ve beslenme desteğine ihtiyacı olabilir. Hastanede yatan hastalar için sağlık hizmeti sağlayıcıların temas önlemleri başlatması gerekir.

Önemli Notlar

*Egzama herpetikum, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden ciddi bir hastalıktır.

*Atopik dermatiti olan çocuklarda,  yaygın olarak görülebilir.

*Egzama herpetikumun acil tedavi edilmesi gerekir.

*Egzama herpetikum bulaşıcı bir hastalıktır, bu sebeple bu hastaların başka biriyle temasta bulunmaması gerekir.