Çocuk Göğüs Hastalıkları

Solunum sistemi hastalıkları, dünyada ve ülkemizde çocukların en sık doktora başvuru ve hastaneye yatış nedenleri arasındadır. Solunum sistemi ve akciğer direkt olarak çevre ile ilişkilidir. Bu nedenle de solunum sistemi; enfeksiyonlar, alerjenler, hava değişiklikleri gibi birçok faktörden kolayca etkilenmektedirler. Sağlıklı bir çocuk bir yılda 5-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilmektedir. Çocuklar büyüdükçe bu sıklık azalmaktadır; ancak bazı çocuklar çok sık solunum yolu enfeksiyonları geçirirler ve bu enfeksiyonları takiben uzun süren öksürük, hırıltı nefes darlığı şikayetleri olabilmektedir.

Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanlığı, ülkemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığının üstüne yapılan yan dallardan birisidir. Eğitim süresi 3 yıldır. Ülkemizde resmi olarak yan dal uzmanlığı olarak kabulü 5-6 yıl olması nedeniyle uzman sayısı çok sınırlıdır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Alanları

 • Astım
 • Kistik Fibrozis
 • Bronşektazi
 • Kronik akciğer hastalıkları
 • Pnömoni
 • Tekrarlayan pnömoni
 • Kronik ve/veya tekrarlayan öksürük
 • Tüberküloz
 • Doğumsal akciğer hastalıkları
 • İmmotil silia
 • Uyku apne sendromu (Uyku bozuklukları)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • İskelet kas hastalıklarına bağlı akciğer sorunlarıdır

Bu hastalıkların teşhisi için kullanılan tetkik yöntemleri ise:

 • PA AC Grafisi
 • Akciğer BT
 • Akciğer MR
 • Mukosiliyer aktivite
 • Ter testi
 • Ph metre (GÖR teşhisi için)
 • Fleksibl bronkoskopi
 • Mide açlık suyu
 • PPD
 • Allerji testleri
 • Bağışıklık testleri
 • Solunum fonksiyon testleridir

Son 50 yıl içerisinde dünyada ve ülkemizde  astım ve benzeri alerjik hastalıklar artış göstermektedir. Kronik ve tekrarlayan öksürük, tekrarlayan hışıltı ve nefes darlığı, astım, zatürre, üst solunum yolu enfeksiyonları, grip gibi şikayetler ile Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanına başvuran hastaların tedavilerinin sağlanması, benzeri olayların tekrarlamaması için gerekli  önlemlerin alınması ve özellikle tedaviye iyi yanıt vermediğini düşünülen hastaların altında yatan diğer hastalıkların varlığının araştırılması temel prensipleri arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Akçay