Kurdeşen dabaz olarak da bilinen ürtiker deri yüzeyinde oluşan, etrafı kırmızı büyüklüğü birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen, ortası sıklıkla soluk, kaşıntılı plaklar veya deri döküntüleridir. Ürtiker nedenleri arasında ilaçlar ve gıdalar en sık nedenlerdendir ve bunlarla ilgili testler yapılabilir. Ürtiker tedavisi; tedavide önce zeminde yatan bir hastalık varsa o tedavi edilir. Anti-IgE tedavi (Oma) son zamanlarda kullanılmaya başlanılan yeni bir ilaç tedavisidir. Anti-IgE tedavi ile kronik ürtiker hastalarının %90’nından fazlasında hastalık belirtileri tamamen düzeltir.

Ürtiker Nedir?

Kurdeşen dabaz olarak da bilinen ürtiker deri yüzeyinde oluşan, etrafı kırmızı büyüklüğü birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen, ortası sıklıkla soluk, kaşıntılı plaklar veya deri döküntüleridir. Ürtiker olarak tanımladığımız bu tablo genellikle 24-48 saat içinde solmakta ve cilt üzerinde iz bırakmamaktadır.

Hastalar için çok sıkıcı bir durum oluşturur. Nedenini bilemediği bir şekilde vücudunda kırmızı kaşıntılı bu lezyonların oluştuğunu ve hızla ilerlediğini gören hastalar korku ve endişeye kapılabilir. Özellikle 6 haftadan uzun süren ürtikerler kronik ve tekrarlayıcı özellik kazanırlar.

Ürtiker özellikle kronik formlarında hastaların yaşam kalitesini belirgin olarak olumsuz etkilemekte, iş ve ev hayatlarında sorunlara yol açabilmektedir. Kronik ürtiker altında birçok neden bulunmaktadır. Bu yüzden kronik ürtikere yol açan nedenleri bulmak zor olabilir.

Ürtiker Nedenleri Nelerdir?

Ürtiker nedenleri arasında; ilaçlar ve gıdalar en sık nedenler içinde yer aldığı için bunlarla ilgili testler yapılabilmektedir. Bunun dışında alerjenler (inhalasyon, kontakt) ,kan tranfüzyon reaksiyonları, enfeksiyonlar (bakteriyal fungal viral helmitik), böcek sokmaları, romatizmal kollajen doku hastalıkları, malign hastalıkları (tümörler) ürtiker ile birlikte görülebilmektedir. Özellikle otoimmün hastalıklardan Hashimato troiditi bazen kendini ürtiker atakları ile gösterebilmektedir.

Ürtiker nedenlerine baktığımızda fiziksel ürtiker dediğimiz birçok farklı neden olabilir. Sıcak, soğuk, güneş ışığı, su, deriye baskı uygulanması gibi fiziksel nedenler ürtiker belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bunun dışında duygusal stresler ve egzersiz yapılması gibi durumların da ürtiker ataklarına neden olma ihtimali yüksektir.

Ürtikere yol açan nedenlerin ortaya konulmasında zorluklar olsa da ürtiker tanısı için yapılması gereken tetkikler ürtiker nedenlerini ortaya koymak açısından son derece önemlidir.

Ürtiker Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ürtiker tedavisi; önce zeminde yatan bir hastalık varsa o tedavi edilmektedir. Alerjik ürtiker alerjen ile temas kesilebilirse kısa sürede tamamen düzelmektedir. Ürtiker tanısı için yapılan tetkikler neticesinde; nedenini bulabilirsek alerjik olan gıda veya alerjenden kaçınmak çok önemlidir. Nedenini saptayamazsak yani idiopatik ürtikerse ilaç tedavisi gereklidir.

Ürtiker tedavisinde ilk kullanılan ilaçlar antihistaminik ilaçlardır. Antihistaminik ilaçlar ile ilgili en önemli sorun; maalesef uyku hali, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğu ve iştah artışı gibi yan etkiler oluştururlar. Diğer bir sorun  da bir süre sonra yeterli etkinliği kaybolmakta ve etkisiz hale gelmektedir. Bu yüzden hastalar ilaçları uzun süre kullanmış olsa da aynı etkiyi görememektedirler. Kortikosteroidler ürtikerde etkili olan diğer ilaçlardır. Ancak ne yazık ki uzun süre kullanılması ciddi yan etkilerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Ürtiker Tedavisinde Yeni İlaçlar Var Mı?

Anti-IgE tedavi; son zamanlarda kullanılmaya başlanılan yeni bir ilaç tedavisidir Anti-IgE tedavisi ile kronik ürtiker hastalarının %90’nından fazlasında hastalık belirtileri tamamen düzeltir. Oma, alerjik hastalıkların oluşumunda rol oynayan IgE antikorunun etkisini önleyen bir ilaçtır.

Kronik ürtiker fiziksel veya diğer uyarıcılar ile ortaya çıkıyorsa kronik idiopatik ürtiker olarak adlandırıyoruz. Kronik uyarılabilen ürtikere yol açabilen ana fiziksel uyarıcılar;

-Soğuk ürtikeri,

-Geç basınç ürtikeri,

-Solar ( güneş ışığı ) ürtiker,

-Sıcak ürtikeri,

-Titreşim anjiyoödemi,

-Kolinerjik ürtiker,

-Akuajenik (su) ürtiker,

-Temas ürtiker veya dermografizm olarak karşımıza çıkar.

Oma kronik spontan ürtiker (kronik idiyopatik ürtiker ) tedavisinde kullanım için onay almıştır.

Oma, halen antihistaminik veya kortikosteroid almasına rağmen; yeterli kontrol sağlanamayan 12 yaş ve üzeri kronik idiyopatik ürtiker tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.

Kronik idiopatik ürtikerler içinde oma tedavisinin etkinliğini gösteren birçok çalışma bulunmaktadır.

Oma ile birlikte artık ürtiker; daha kolay tedavi edilmektedir. Hastaların ayda bir kez enjeksiyon olarak aldığı tedavi ile yaşam kalitesi son derece artmaktadır. Hayatlarında ki birçok kısıtlama zamanla ortadan kalkmaktadır.

Ürtiker tedavi edilmesi konusunda her geçen gün daha etkili tedaviler bulunmaktadır. Alerji uzmanları tarafından nedenleri ve tanısı konulan ürtiker artık daha kolay ve etkin bir şekilde tedavi edilmektedir.

Randevu ve Bilgi Formu