Alerjik rinit için alternatif tedaviler, alerjik rinit çocuklarda sık görülen alerjik hastalıklardan birisidir. Alerjik rinit çocukların hayat kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle de tedavi edilmesi gerekir. Alerjik rinit tedavisinde korunma tedavisi, ilaç tedavisi, alerji aşısı tedavisi yanında kullanılabilen tamamlayıcı tedavi olarak da bilinen alternatif tedavi yöntemleri de vardır.

Alerjik Rinit İçin Alternatif Tedavi Kullanımı

Son çalışmalara göre alternatif tedavi kullanımı %25 ile %50 arasında değişmektedir. Bu kadar sık kullanılan alternatif tedaviler kanıta dayalı değildir. Alternatif tedavilerin etkinliği son mevcut kanıtlarla desteklenmemiştir.

Alternatif Tedavilerde Bitkisel Tedavi

Alerjik rinitte bazı bitkisel tedavileri faydalı bulan çalışmalar vardır. Bu bitkisel tedavilerin zararlı etkileri olabilir ve kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir. Ayrıca bitkisel tedaviler güvenli bir şekilde standardize edilmemiştir ve zararlı maddeler de içerebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü bitkisel ilaç ve karışımlarının hazırlama yöntemi, dozu, içeriğindeki bileşenler ve aktif maddelerin açıkça tanımlanmasının zorun olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak bitkisel ilaçların alerjik rinit belirtilerini azaltmada etkisinin yetersiz olması, diğer ilaçlarla etkileşme olasılığı ve yan etki risklerinden dolayı tavsiye edilmemektedir.

Alerjik Rinit İçin Alternatif Tedaviler

  • Yapılan çalışmalarda akupunkturun alerjik rinite kesin etkili olduğunu gösteren kanıtlar yeterli değildir. Zararlı etkileri olabileceği için tavsiye edilmez.
  • Faydalı bulan ve faydasız bulan çalışmalar vardır. Günümüzde alerjik rinitli çocuklara homeopati tedavisi tavsiye edilmez.
  • Alerjik rinit tedavisinde rinifototerapi tedavisinin faydalı olduğunu bildiren çalışmalar vardır. Ancak her hastaya kullanımı için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
  • Alerjik rinit tedavisinde probiyotik tavsiye edilmez.
  • Alerjik rinit tedavisinde özellikle polen mevsiminde polenlere maruz kalındığında serum fizyolojikle burun yıkanması faydalı olabilir.
  • Alerjik rinit tedavisinde polen mevsimi döneminde polen bloke edici kremler kullanılabilir.
  • Alerjik rinit tedavisinde gözlük takılması ve maske takılması özellikle polen mevsimi döneminde faydalı olabilir.

Sonuç olarak;

  • Alerjik rinit tedavisinde bitkisel tedavi, akupunktur, homeopati, rinofototerapi, probiyotik tedavisi önerilmez
  • Alerjik rinit tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak polen bloke edici krem, maske kullanımı, gözlük takılması ve burnun serum fizyolojikle yıkanmasının polen mevsiminde uygulanması faydalı olabilir ve tavsiye edilebilir.