Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü, çocuklarda görülen akciğer hastalıkları ile ilgilenen bölümdür. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı ise, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından, çocuk göğüs hastalıkları alanında ihtisas yaparak, çocuk göğüs hastalıkları diploması alan uzmanlardır. 

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü, Türkiye’de sadece üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde bulunmaktadır. Bunun asıl nedeni, eğitimin çok uzun olması ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı sayısının çok olmasıdır. Çocuk göğüs hastalıkları bölümü kurulabilmesi için, o bölümde öncelikle çocuk göğüs hastalıkları uzmanının olması ve gerekli tanı araçlarının olması gerekmektedir. Göğüs hastalıkları tanısı için en olmazsa olmazı, test solunum fonksiyon testleridir. Bunun dışında ter testi, pefmetre, kan testleri gibi testlerin olması gereklidir.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümünde aşağıdaki hastalıklara hizmet verilmektedir;

 • Akciğerlerin doğumsal bozuklukları,
 • Hırıltılı çocuk,
 • Erken doğan çocuklarda görülen bronkopulmoner displazi (Kronik akciğer hastalığı),
 • Uyku bozuklukları,
 • Alerjik olmayan astım,
 • Kistik fibrosis,
 • Primer silier disknezi ve Kartagener sendromu,
 • Zatürre,
 • Tüberküloz,
 • Solunum yetmezliği,
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları,
 • Kas hastalarında akciğer sorunları,
 • Bağışıklık sistemi bozuk çocuklarda görülen akciğer hastalıkları.

Çocuk Göğüs Hastalıklarında yapılan testler şunlardır;

 • Solunum Fonksion testleri (Akciğer kapasitesi ölçümü, reversibiteli solunum fonksiyon testi, egzersiz testi vb).
 • Ter testi,
 • Gerekli kan testleri ve mikrobiyolojik testler,

Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları, çocuklarda görülen çocuk göğüs hastalıkları konusunda uzmanlık diploması olan ve aynı zamanda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan doktorlardır.