MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 27.11.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

MADDE 1 – Konu, Taraflar ve Tanımlar

İşbu sözleşme merkezi Ulus Mah, Fatih Caddesi, No 21, Beşiktaş İstanbul olan ve İstanbul Alerji markasının sahibi Alerji Sağlık Hizmetleri, Reklam ve Bilgisayar Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca İstanbul Alerji olarak adlandırılacaktır)  ile Sağlık ile ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyen ve başvurusunu  istanbulalerjimerkezi.com.tr adresindeki ‘İstanbul Alerji e doktor’ formunu doldurarak randevu talebinde bulunan gerçek kişi (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) arasındadır. İstanbul Alerji istanbulalerjimerkezi.com.tr web sitesinde bulunan uzman hekimlerden, diyetisyenden ve yeni eklenecek diğer sağlık çalışanları (bundan böyle Danışman olarak anılacaktır) için sağlık danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.

İşbu sözleşme Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Unvan: Alerji Sağlık Hizmetleri, Reklam ve Bilgisayar Limited Şirketi Merkez:Ulus Mah, Fatih Caddesi, No 21, Kat 3, Beşiktaş İstanbul

Ve Ataşehir Şubesi: Küçükbakkalköy Mah, Merdivenköy Yolu Cad, CZD Plaza, No 12-1, Ataşehir, İstanbul
Telefon: +90 850 433 93 93
E- Mail: bilgi@istanbulalerji.com.tr
MERSİSNO: 0051023869000015

MADDE 2 –  Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için istanbulalerjimerkezi.com.tr üzerinden randevu oluşturularak danışman ile görüşmesi planlanmış danışanın danışmanlık bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin verilmesi ile sona erer.

MADDE 3 – Sözleşmenin Bedeli

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret istanbulalerjimerkezi.com.tr  internet sitesinin ilgili hizmet sayfasında belirtilen miktar kadardır. (Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, Alerji Sağlık Hizmetleri Reklam ve Bilgisayar Limited Şirketi’nin ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır (Ödeme işlemi sanal post işlemlerinin ilgili web sitesi kurum aşaması tamamlanıncaya kadar geçici bir sure istanbulalerjimerkezi.com.tr yerine aynı şirketin molekuleralerjitesti.com sitesinden gerçekleştirilecektir.

MADDE 4 – Tarafların Hak ve Sorumlulukları:

  1. a) Danışman ve İstanbul Alerji’nin’ın Hak ve Sorumlulukları:

– Uzaktan sağlık danışmanlık hizmeti sunan İstanbul Alerji’nın amacı bir Danışman tarafından görüntülü, sesli iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan sağlık yardım ve destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır. İstanbul Alerji Danışanlara Danışmanlarla(Hekim)ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.
–– İstanbul Alerji üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilen gerekli ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizlilik yükümlülüğü İstanbul Alerji’ye aittir.
– Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde danışman ile danışan arasında kalır.
– Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz.
– Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
– Danışan, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve telefonlara, İstanbul Alerji tarafından gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. E-posta ve telefonlarda değişiklik olması halinde bu durum İstanbul Alerji’ye bildirilecektir. Aksi takdirde Site tarafından tüm bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

-Online görüntülü görüşme hizmetimiz tedavinin devamlılığını sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle, doktorunuzun uygun görmesi haline reçeteniz düzenlenecek ve tarafınıza gönderilecektir. E reçete uygulmamız mevcut olmayıp SGK anlaşmamız olmadığından bizden aldığınız reçete ile SGK anlaşmanızdan faydalanamazsınız.

  1. b) Danışan Hak ve Sorumlulukları:

Uzaktan danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgisi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez.
– Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan uzaktan danışmanlığa katılmama durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Danışan bu durumda ek süre isteyemez.
– Danışan, Danışman Hekim’e veya İstanbul Alerji’ye 2 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez.
– Teknik sebeplerden dolayı oluşabilecek bu gibi durumlarda, danışan bu hakkını kaybetmiş sayılmaz.
– Danışanın, danışman hekim ile kararlaştırılan danışmanlık saatinde bilgisayar başında olması gerekmekte ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.
– Danışan, görüşmelerin danışmanın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.
– Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan danışman hekim veya İstanbul Alerji sorumlu değildir.

-Özel sağlık sigortaları, banka sandıkları ve diğer kurum anlaşmaları tarafından İstanbul Alerji e-Doktor hizmeti karşılanmamaktadır. Bu nedenle bu danışmanlıktan dolayı oluşturulacak fatura geri ödemesini anlaşmalı özel sigortalardan talep etmeyeceğinizi taahhüt ettiğinizi peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

-Online görüntülü görüşme hizmetimiz tedavinin devamlılığını sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle, doktorunuzun uygun görmesi haline reçeteniz düzenlenecek ve tarafınıza gönderilecektir. E reçete uygulmamız mevcut olmayıp SGK anlaşmamız olmadığından bizden aldığınız reçete ile SGK anlaşmanızdan faydalanamazsınız.

-Online görüntülü doktor görüşmesi sonrası doktorum başka bir bölüme yönlendirmesi durumunda konsultasyon ve randevu ayrıca ücretlendirilecektir.

MADDE 5 – Cayma Hakkı (İade Koşulları)

– Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler fıkrası kapsamında Danışan ve Danışman hekim tarafından gerçekleştirilmiş olan uzaktan danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi mümkün değildir.
– Planlanan görüşmeye katılamamanız söz konusu olduğunda 2 saat önce randevunuzu iptal etmeniz beklenir. 2 saatten önce haber verilen durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir. Ancak randevu saatine 2 saatten daha az sürede iptal edilen hizmetler için %30 hizmet sunum bedeli tahsil edildikten sonra kalan tutar iadesi yapılır. İade talebi için cayma formunun doldurulması gerekir.

MADDE 6 – Tebligat ve İhtilaflar

– Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Danışanın vereceği elektronik posta adresi ile istanbulalerjimerkezi.com.tr adresinde belirtilen İstanbul Alerji Ataşehir (Küçükbakkalköy Mah, Merdivenköy Yolu Cad, CZD Plaza, No 12-1, Ataşehir, İstanbul adresi posta adresini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
– İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
– İşbu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma başvurunun internet ortamında İstanbul Alerji’ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. İstanbul Alerji gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – BİLGİ ve BELGELERİN SAKLANMASI

İstanbul Alerji, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.