Grip teşhisinde en önemli nokta çocuğun şikayetleridir.

Ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, özellikle küçük çocuklarda ek olarak ishal, karın ağrısı gibi yakınmaların varlığı ve hekimin yaptığı muayenenin de bu yakınmalarla uyumlu olması durumunda grip tanısı konulabilir. Ancak, grip salgınlarının daha sıklıkla görüldüğü kış döneminde benzer bulgulara neden olan pek çok enfeksiyon vardır. Bu nedenle hekimiz gerekli gördüğü durumlarda tanıyı kesinleştirmak için boğaz ve burun akıntısından test isteyebilir.

Grip Teşhisi

Tanı için burun ya da boğaz sürüntüsünden hızlı antijen testi ile gribe neden olan virüs saptanabilir. Ancak testin negatif çıkması grip enfeksiyonun olmadığı anlamına gelmez. Hızlı antijen testinde İnfluenza A veya B tipinden hangisi olduğu 15 dakika içinde anlaşılabilmektedir. İnfluenza A pozitif saptanırsa doktorunuz tam olarak İnfluenza A’nın hangi tipi olduğunu, domuz gribi olup olmadığını anlamak için daha ileri bir test isteyebilir. Sonuç olarak grip hastalığında grip mikrobunun tipi testlerle belirlenebilmektedir.

Randevu ve Bilgi Formu