Yaz aylarının gelmesi ile ortaya çıkan tehlikelerden birisi arı alerjisidir. Birçok kişide soktuğu yerde hafif ve ağrı kızarıkla geçerken, bazı kişilerde yaşamı tehdit edecek kadar, şiddetli reaksiyonlar görülebilir. Bu yazımızda arı alerjisi konusunda bilinmesi gerekenleri sizler için yazdık.

Arı sokması sonucu oluşan belirtiler nedir?

Arı sokmasına bağlı, değişik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. En sık görülen bulgu arının soktuğu yerde görülen ağrı, kızarıklık ve küçük şişliktir. Bu tip reaksiyon alerjik değildir. İkinci sık görülen bulgu ise yaklaşık %10 oranında görülen, arının soktuğu yerde oluşan büyük lokal şişliktir. Sokmadan 24-48 saat sonra ortaya çıkar ve düzelmesi 7-10 gün kadar uzayabilir. En korkulan reaksiyon ise, çocuklarda %0,3-0,4 oranında görülen yaşamı tehlikeye sokan sistemik reaksiyonlardır. Bunların büyük kısmı ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker ve hafif şişlikle seyreder. Bir kısmı ise anafilaksi (alerjik şok) olarak adlandırılan yaşamı tehlikeye sokan reaksiyon şeklinde görülebilir.

Arı alerjisine bağlı ölüm sıklığı nedir ve kimlerde daha fazla görülmektedir?

Bütün ülkelerde, yılda 40-50 kayda geçen arı sokmasına bağlı ölüm bildirilmektedir. Bu sayının daha da yüksek olduğu düşünülmektedir. Arı sokmasına bağlı ölen kişilerin yarısı arı alerjisi olduğunun farkında değildir.

Bal arıları daha fazla şiddetli reaksiyona neden olmakla birlikte, bütün arı türlerinde de görülebilir.

Alerjik kişiler, daha önce bazı hastalığı olanlar, tansiyon ve kalp ilacı kullananlarda şiddetli reaksiyon olma riski daha fazladır. Çoklu arı sokmaları, şiddetli reaksiyon riskini artırmaktadır.

Tanı nasıl konulur?

Arı sokmasına bağlı lokal veya sistemik reaksiyon görülen kişiler, mutlaka alerji uzmanına başvurmalıdır. Sadece lokal reaksiyon görülen olguların bir kısmında, daha sonra sistemik reaksiyon gelişme riski olduğu için, mutlaka dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu hastaların kendisinden veya anne-babasından alınacak ayrıntılı öykü, muayene, deri ve kandan yapılan alerji testleri ile tanıları konulur. Ayrıca şiddetli reaksiyon riskini saptamak için, bazı testler yapılabilir.

Tedavide ne yapılması gerekir?

Tedavide arı sokmasından korunmak için çeşitli önlemler alınmalıdır. Hayatı tehlikeye sokan alerjik şok oluşan kişiler, acil durumlarda kullanmak için adrenalin oto enjektörü taşımalıdırlar.

Arı alerjilerinde en etkin tedavi yöntemi, aşı (venom immünoterapi) tedavisidir. Aşı tedavisinin en etkili olduğu alerjik hastalıktır ve %95-100 oranında sistemik reaksiyon gelişimini önlemektedir. Arı aşı tedavisi mutlaka bu konuda deneyimli ve bilgili olan alerji uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Sonuç olarak ;

-Arı alerjisi sık görülen bir durumdur.

-Arı alerjisi olan kişilerin daha küçük bir grubunda olmakla birlikte yaşamı tehdit eden anafilaksi (alerjik şok) gelişebilir.

-Tanı, deriden ve kandan yapılan alerji testleri ile konulmaktadır.

-Tedavide korunmak için, arılardan uzak durulmalı ve acil durumlarda kullanılmak üzere adrenalin otoenjektörü taşınmalıdır.

-Kesin tedavi için arı aşı tedavisi (venom immünoterapisi) yapılmalıdır.

Randevu ve Bilgi Formu