Taner Yauz

Prof. Dr. Taner Yavuz

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Taner Yavuz İstanbul’da doğmuş ve İlk (Avni Başman), Orta (Üsküdar-Ayazma) ve Lise (Burhan Felek) öğrenimlerini Üsküdar’da tamamlamıştır

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden tıp doktoru olarak mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı ve Çocuk Kardiyolojisi Yandal Uzmanlığını İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp ve İzzet Baysal Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olarak Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de çalışmıştır.

Okan Üniversitesinde Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalını da kuran Prof. Dr. Taner Yavuz Üniversitenin İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Son yıllarda çalışmalarını özellikle kritik doğumsal kalp hastalığı olan bebeklerin doğum öncesi takibi, doğum sonrası tedavi ve kateterle girişimsel işlemler alanında yoğunlaşmıştır

Kasım 2018 yılında daha konforlu bir hizmet için İstanbul Alerjinin Ataşehir Şubesi’nde çocuk kardiyoloji hastalarına hizmet vermeye başlamıştır.