Madx Mat Moleküler Alerji Testi: Bileşene Dayalı Alerji Testi

Madx Mat Moleküler Alerji Testi: Bileşene Dayalı Alerji Testi

Madx Mat moleküler alerji testi, alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu, arı gibi çeşitli alerjenlere karşı vücudun spesifik immünoglobulin E (IgE) miktarını ölçerek, hem solunum hem de besin alerjilerini saptayan kapsamlı bir testtir. Az miktarda kan örneğinin incelenmesine dayanan bu test, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösterebilen, alerji seviyelerini saptayabilen bir testtir. Madx Mat moleküler alerji testinin analizinde ve değerlendirilmesinde bilgi ve tecrübe oldukça önemlidir. Kanın makineye verilip otomatik sonuçların çıktığı bir test değildir ve testin, bilgisayar ekranında yorumlanması ve analiz edilmesi gerekir.

Madx Mat moleküler alerji testi, moleküler alerji testinin alerji uzmanı danışmanlığında analiz edilip değerlendirildiğini gösterir. Bu nedenle moleküler alerji testinin Madx Mat olması, alerji testinin, alerji uzmanı danışmanlığı ile analiz edildiği ve değerlendirildiğinin bir güvencesidir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Madx Mat moleküler alerji testi, microchip yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Nano teknoloji kullanılarak yapılan bu testte solunum yolu alerjenleri ve besin alerjenlerin özütleri ve ayrıca içindeki moleküller yani bileşenler tespit edilmektedir. Madx Mat moleküler alerji testi, bilgisayar ortamında alerji uzmanı tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilip analiz edilir. Bu değerlendirme olmadan verilen sonuçlar çok farklı neticelere neden olabilir. Çıkan sonuçların ne anlama geldiğinin de alerji uzmanlarınca değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekir. Bu test sonucu sadece neye hassasiyetiniz olduğunu değil alerjiniz olan maddenin hangi molekülüne hassasiyetiniz olduğunu ve hassasiyetin ne anlama geldiğinin de değerlendirilmesi gerekir. Testi yaptırdıktan sonra, test sonucu hakkında alerji uzmanları ile konuşma imkanınız olur.

Madx Mat moleküler alerji testi, bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir alerji testi yöntemidir. Dünya’daki alerji derneklerinin kabul etmediği gıda intolerans  testleri gibi IgG antikorlarına bakılarak sonuç veren testler değildir ve bilimselliği kanıtlanmıştır.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Kimlere Yapılabilir?

Madx Mat moleküler alerji testi, alerji şüphesi olan herkese, alerjilerinin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için yapılabilir. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda bu test yapılabilir:

 • Standart alerji testlerinde alerjiye neden olan alerji  saptanamayan çocuk ve yetişkinlerde  daha kapsamlı bir alerji testiyle nadir alerjenlerin saptaması için,
 • Astım, alerjik nezle, göz alerjisi, evcil hayvan alerjisi, arı alerjisi, besin alerjisi, ağır egzama, kronik ürtiker, alerjik şok geçiren çocuklarda ayrıntılı bir şekilde alerjinin nedenini saptamak için,
 • Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda çapraz reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılması için,
 • Ağız ve dudak etrafında alerjiyle kendini gösteren oral alerji sendromu olan hastalar için,
 • Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılarak daha etkili alerji aşısının yapılması için,
 • Çoklu gıda alerjisi olanlarda daha kapsamlı alerji testi ile besin alerjilerinin daha kapsamlı yapılması için,
 • Besin alerjisi olan çocuklarda besinlerin içindeki bileşenleri saptayarak hangi gıdalarla çapraz reaksiyon yapabildiği, alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak için,
 • Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde nedeni saptamak için moleküler alerji testi yapılabilir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi ile Saptanabilen Alerjiler Nelerdir?

Moleküler alerji testi ile havada bulunan ev tozu mite, polenler, evcil hayvanlar, arılar gibi solunum alerjenleri, kapsamlı besin alerjileri ve aynı zamanda  alerjik maddelerin bileşenlerine karşı hassasiyetler saptanmaktadır. Moleküler alerji testi ile yaklaşık 300 alerjik madde ve alerjik madde bileşenlerine bakılarak, kişinin alerjisi kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.

Moleküler alerji testi çok kapsamlı bir alerji testidir. Test sonucu ile test yapılan kişinin belirtilerinin birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Test sonucu alerji yapma potansiyeli olabilecek alerjenleri saptar. Test sonucu alerjiyi değil hassasiyeti gösterir. Bu nedenle alerji testi sonucunun alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Test sonucunuz alerji uzmanı tarafından değerlendirilir ve alerji uzmanı ile telefon görüşmesi yaparak değerlendirilebilirsiniz.

Madx Mat Moleküler Alerji Testinin Daha Kapsamlı Sonuç Vermesinin Nedeni Nedir?

Çapraz reaksiyona neden olan karbonhidrat yapısındaki maddeler ortadan kaldırıldığı için Madx Mat moleküler alerji testi, daha doğru sonuç vermektedir. Alerjen madde içinde saptanan moleküller sayesinde, alerjinin gerçek bir alerji mi ya da diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya çıkarılır.

Moleküler Alerji Testi Bileşene Dayalı Etkili Alerji Aşısının Yapılmasını Sağlar

Alerjiye neden olan maddenin bileşeninin saptanması, alerjiyle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Bu nedenle bileşen dayalı alerji testleri, daha güvenli sonuçlar vermektedir. Madx Mat moleküler alerji testi, bileşene dayalıdır ve alerjenin bileşenini saptar. Alerjenin bileşeninin saptanması, bileşene dayalı alerji aşısı yapılmasını sağlar ve alerji aşısının etkinliğini artırır.

Alerjinin ciddiyeti ve alerji aşısının süresi konusunda bilgi sağlar

Madx Mat moleküler alerji testi, moleküler yayılmayı göstererek, alerjinin şiddeti hakkında bilgi verir. Alerji ilk geliştiğinde birkaç moleküle alerji mevcutken, zamanla moleküler yayılma olmaktadır. Bu bilginin elde edilmesi, alerji aşısının etkili olup olmayacağı ve ne kadar sure alerji aşısı uygulanması gerektiği hakkında bilgi sağlamaktadır.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Hangi Uzmanlar Tarafından Değerlendirilmelidir ve Deneyim Neden Önemlidir?

Madx Mat moleküler alerji testi yeni geliştirilen bir testtir ve kısmen manueldir. Bir kanın periferik yaymasının mikroskopta değerlendirilmesi gibi bu test bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Testin sonucu otomatik olarak makineden çıkmaz, bu nedenle testin değerlendirilmesinde deneyim ve uzmanlık çok önemlidir. Testin yanlış değerlendirilmesi, farklı sonuçlara yol açabileceği gibi, testin yapılmasını da anlamsız kılar.

Moleküler alerji testinin değerlendirilmesi zordur ve dolayısıyla bilgi gerektirir. Test sonucunda çıkan değerlerin ne anlama geldiğini, gerçek alerjiler ile çapraz reaksiyonları ayırt edecek bilgiye sahip olan alerji uzmanının yorumlaması gerekir.

Bu testte alerji saptanamaması, alerjiniz olmadığı anlamına gelmez. Alerjilerin gelişme mekanizmaları çok farklıdır. Moleküler alerji testi ile IgE’ye bağlı alerjiler ortaya çıkarılır; diğer mekanizmalarla gelişen alerjiler saptanamaz. Bu nedenle test sonucunun negatif çıkması alerjiniz olmadığı anlamına gelmeyebilir. Testin sonucunda alerji uzmanı ile yapacağınız telefon görüşmesinde, alerji uzmanınız, nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda size detaylı bilgi verecektir. Gerekli görülmesi durumunda, alerji uzmanına muayene olabilirsiniz.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi İle Saptanamayan Alerjiler Nelerdir?

Madx Mat moleküler alerji testi ile saptanamayan alerjiler şunlardır:

 • Gizli alerji olarak nitelendirdiğimiz IgE’ye bağlı olmayan yani non-IgE’ye bağlı alerjik hastalıklar,
 • Kakada mukus ve kan olan durumlar,
 • Gıda alımından 2 saatten daha geç veya 1-2 gün sonra belirti gösteren durumlar,
 • Hafif egzaması olanlar,
 • Besin intoleransı olanlar,
 • İlaç alerjisinin olduğu durumlar,
 • Gaz ağrısı, kabızlık gibi durumlar,
 • Reflüsü olanlar,
 • Gıdaya bağlı karın ağrısının olduğu durumlar,
 • Parfüm alerjileri,
 • Temasa bağlı alerjilerde bu testte alerji çıkmaz ancak bu test ile lateks alerjileri çok detaylı ortaya çıkarılabilir.
 • Daha önceki kan ve deri alerji testlerinde bakılan alerjenlere karşı alerji çıkmamışsa bu testte de alerji çıkmaz. Bakılmayan alerjenlere karşı alerji varsa ve IgE’ye bağlıysa bu testte çıkar.
 • Kurdeşeni (ürtiker) olanlarda bu testte alerji çıkma olasılığı düşüktür. Kurdeşen nedeni olarak besinlerden şüpheleniyorsa ve IgE’ye bağlı besin alerjisi varsa bu testte sonuç çıkar. Ürtikerin nedeni besin alımıyla ilgili değilse, besin alımından 2 saatten daha geç veya bir gün sonra kurdeşen olmuşsa bu testle alerjik besin bulunamaz.

MADX MAT MOLEKÜLER ALERJİ TESTİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Astım Hastaları İçin Faydalı Olur Mu?

Madx mat moleküler alerji testi ile astıma neden olan solunum ve besin alerjenleri ortaya çıkarılır, dolayısıyla astım hastaları için faydalı olur. Alerjinin nedenini belirledikten sonra korunma yöntemleri belirlenir. Bunun yanı sıra alerji aşısının gerekip gerekmediği, faydalı olup olmayacağı ve aşı yapılacaksa aşının içine konulacak madde belirlenebilir.

Alerjik Nezle Hastaları İçin Faydalı Olur mu?

Madx Mat moleküler alerji testi ile alerjik nezleye neden olan tüm solunum yolu alerjenleri belirlenebilir. Alerjen maddenin belirlenmesi hem korunma yolları hem de tedavi hakkında önemli bilgiler sağlar. Bunun yanı sıra, alerji aşısı olunacaksa eğer, moleküler alerji testi ihtiyaç duyulan tüm bilgileri sağlar. Ayrıca, çapraz reaksiyonları saptayarak besinlerin etkisi olup olmadığı konusunda da bize bilgi sağlar.

Ürtiker (Kurdeşen) Hastaları İçin Faydalı Olur Mu?

Kurdeşene neden olan pek çok durum vardır. Kurdeşeninin nedeni besinlerse, moleküler alerji testi, bu konuda önemli bilgiler sağlar. Bu testin sonucunda alerji çıkmaması, kurdeşenin nedeninin alerji olmadığı anlamına gelmez. Kurdeşenin çok sayıda nedeni vardır ve araştırılması gerekir.

Kronik ürtikeri olan vakaların %90’ında herhangi bir neden bulunmadığının bilinmesinde fayda vardır. Bu nedenle test sonucuyla birlikte alerji uzmanınıza başvurmanız faydalı olacaktır.

Deri Testinde Çıkmayan Alerjiler Madx Mat Moleküler Alerji Testinde Çıkar Mı?

Deri testinde alerjiniz çıkmamışsa, bakılan alerjenler Madx Mat moleküler alerji testinde  de çıkmayacaktır. Ancak bakılmayan alerjenler bu testte çıkar. Moleküler alerji testi ile 300 alerjen ve bileşene bakılır ve oldukça kapsamlı sonuçlar alınır. Madx Mat moleküler alerji testi yaptırmış iseniz test sonucu hakkında alerji uzmanı ile görüşebilirsiniz. Test sonucuna göre ne izlenmesi gereken yolla ilgili alerji uzmanınız size bilgilendirecektir.

Kan Testinde Çıkmayan Alerjiler Bu Testte Çıkar Mı?

Kan testinde alerjiniz çıkmamışsa, bakılan alerjenlerin Madx Mat moleküler alerji testinde de çıkma olasılığı düşüktür. Ancak bakılmayan alerjilere karşı alerjiniz varsa bu testte çıkar. Çünkü bu testte 300 alerjen ve bileşene bakılmakta olup çok değerli neticeler vermektedir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Nasıl Yapılıyor?

Madx Mat moleküler alerji testi nano teknolojiyle yapılan bir testtir. Öncelikle 0.5 ml miktarında çok az bir kan örneği ile yapılır. Kanın microchip yöntemi ile boyanması sonrasında, bilgisayar ortamında değerlendirilip analiz edilir. Testin sonucunun deneyimli alerji uzmanlarınca değerlendirilmesi gerekir. Testte çıkan sonuç bize hassasiyetiniz hakkında bilgi sağlar. Klinikle birlikte değerlendirecek ve yorumlayacak olan alerji uzmanlarıdır. Moleküler alerji testinin Madx Mat olmasına dikkat etmeniz gerekir.  Çünkü Madx Mat moleküler alerji testi, moleküler alerji testinin alerji uzmanı tarafından analiz edilip değerlendirildiğinin bir güvencesidir. Madx Mat alerji testi sonucu hakkında alerji uzmanı ile görüşebilme imkanınız olur.

Hangi Alerjik Hastalıklarda Sonuç Vermez?

Madx Mat moleküler alerji testi, bazı durumlarda sonuç vermez. Testin sonuç vermediği durumlar ve alerjiler şunlardır:

 • Gizli alerji olarak bilenen, IgEye bağlı olmayan yani non IgE’ye bağlı alerjik hastalıklarda sonuç vermez.
 • Kakada mukus ve kan olanlarda alerji nedeni saptanmaz.
 • Gıda alımından 2 saatten daha geç veya 1-2 gün sonra belirti gösterenlerde test sonuç vermez.
 • Hafif egzaması olanlarda sonuç vermez.
 • Besin intoleransında sonuç vermez.
 • Laktoz intoleransı hakkında sonuç vermez.
 • İlaç alerjisinde faydası olmaz.
 • Gaz ağrısında, kabızlıkta faydası olmaz.
 • Tedaviye cevap vermeyen reflüde sonuç alınamayabilir.
 • Gıda alındıktan bir gün sonra belirti veren durumlarda sonuç vermez.
 • Karın ağrısında fayda sağlamaz.
 • Parfüm alerjisi çıkmaz.
 • Temasa bağlı alerjilerde sonuç vermez ancak latekse bağlı hassasiyetler detaylı olarak çıkar.
 • Daha önce kanda ve alerji deri testinde yapılan gıdalara ve solunum alerjilerine karşı alerji çıkmayanlarda çıkmaz. Bakılmamış olanlara karşı IgE’ye bağlı alerji varsa çıkar.

***Bu nedenle Madx Mat moleküler alerji testi gerekip gerekmediği konusunda tereddüt yaşıyorsanız alerji uzmanları ile online görüntülü görüşme yapmanız ve gerekli görülürse yaptırmanız daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Deri Testine Göre Daha Mı Güvenli?

Her iki testin yöntemi birbirinden farklıdır. Madx Mat moleküler alerji testi kandan yapılırken deri testi ciltten yapılır. Deri testinin hassasiyeti daha yüksek olmakla birlikte Madx Mat moleküler alerji testi sonuçları ile deri testi sonuçlarının uyumunun birçok alerjen için %90’ın üstünde olduğu bildirilmektedir. Moleküler alerji testinde 300 adet hem alerjen hem de bileşen değerlendirildiği için çok ayrıntılı sonuç verir ve çapraz reaksiyonlar ile gerçek alerjenleri ayırabilir. Deri testinde bu kadar çok sayıda alerjen ve molekül bakılmaz ve sadece süt için çapraz reaksiyonları belirlemek mümkündür. Gerek moleküler alerji testinde gerekse deri testinde ve gerekse de kan testinde hassasiyet saptanmaması alerjiniz olmadığını göstermez. Bu testler IgE’ye bağlı alerji yapan nedenler hakkında bilgi sağlar. Alerjik hastalıkların nedeni sadece IgE’ye bağlı alerjik reaksiyonlar olmayıp birçok farklı mekanizmalar da alerjik hastalığa neden olabilir. Bu nedenle hiçbir test alerjik hastalığın gerçek nedenini %100 ortaya çıkarmaz. Bu testle IgE’ye bağlı alerjik hastalığın olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu testin sonucu hakkında alerji uzmanı ile görüşmeyle bu testten sonra nasıl bir yol izleyeceğiniz ortaya çıkarabilirsiniz. Bu test sadece bir laboratuvar sonucu olmayıp alerji uzmanından danışmanlık da almış olursunuz.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi İle Kandan Yapılan Alerji Testinin Farkları Nelerdir?

Madx Mat moleküler alerji testinde 300 adet hem alerjen hem de bileşen değerlendirildiği için çok ayrıntılı sonuçlar alınır ve çapraz reaksiyonlar ile gerçek alerjenleri ayırabilir. Kandan yapılan alerji testi ile sadece istenilen alerjenlere bakılabilir. Genelde normal kandan bakılan testte, 7-8 alerjen bakılırken moleküler alerji testinde 300 adet alerjen ve bileşene bakılmaktadır. Bu nedenle çok daha ayrıntılı sonuçlar ortaya çıkar. Kişinin IgE’ye bağlı alerjik hassasiyetleri hakkında bir nevi kişinin alerji haritasını ortaya çıkarmaktadır. Moleküler alerji testi ile kanda bakılan alerjenlerin sonuçları genelde %90 civarında uyumludur. Madx Mat moleküler testinin çok daha ayrıntılı olması, çapraz reaksiyonlar ve gerçek reaksiyonları ayırması, aynı anda hem solunumsal hem besinlere çok kapsamlı değerlendirilmesi ve yapılan teste göre ücretinin de çok hesaplı olması nedeniyle çok daha faydalı olabilir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testinde Alerji Çıkmazsa Alerjim Yok Diyebilir Miyiz?

Moleküler alerji testinde 300 adet hem alerjen hem de bileşen değerlendirildiği için çok ayrıntılı sonuç verir ve çapraz reaksiyonlar ile gerçek alerjenleri ayırabilir. Ancak gerek moleküler alerji testinde gerekse deri testinde ve gerekse de kan testinde hassasiyet saptanmaması sizin alerjiniz olmadığını göstermez. Bu testler IgE’ye bağlı alerji yapan nedenler hakkında bilgi sağlar. Alerjik hastalıkların nedeni sadece IgE’ye bağlı alerjik reaksiyonlar olmayıp birçok farklı mekanizmalar da alerjik hastalığa neden olabilir. Bu nedenle hiçbir test alerjik hastalığın gerçek nedenini %100 ortaya çıkarmaz. Bu testle IgE’ye bağlı alerjik hastalığın olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu testin sonucu hakkında alerji uzmanı ile görüşmeyle bu testten sonra nasıl bir yol izleyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Bu test ile sadece bir laboratuvar sonucu olmayıp alerji uzmanından danışmanlık da almış olursunuz.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi İle ISAC Test Arasındaki Fark Nedir?

Madx Mat moleküler alerji testi ve ISAC alerji testlerinin her ikisi de moleküler düzeyde yapılan alerji testleridir.

Madx mat moleküler alerji testinin;

 • Analizinin alerji uzmanlarınca yapılması,
 • Çıkan sonucun alerji uzmanlarınca değerlendirilmesi,
 • Test sonucunun alerji uzmanları ile telefonla konuşabilmesi,
 • Test sonucuna göre sonuçların ne anlama geldiği, ne yapılacağı, test sonucunda alerji çıkmadığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgi alınabilmesi bakımından farklıdır.

Madx Mat moleküler alerji testi, moleküler alerji testinin alerji uzmanları danışmanlığında analiz edilip değerlendirildiğinin bir güvencesidir. Sonuç hakkında alerji uzmanları ile telefon görüşmesi yaparak sonucun detaylı bir şekilde size aktarılması sağlanır. Bunun akabinde izlenmesi gereken yol ile ilgili alerji uzmanı size bilgi verecektir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi ile Alex Moleküler Alerji Testi Arasındaki Fark Nedir?

Madx Mat moleküler alerji testi ile Alex moleküler alerji testinin arasında önemli farklılıklar vardır.

Madx mat moleküler alerji testinin;

 • Analizinin alerji uzmanlarınca yapılması,
 • Çıkan sonucun alerji uzmanlarınca değerlendirilmesi,
 • Test sonucunun alerji uzmanlarında telefonla konuşabilmesi,
 • Test sonucuna göre sonuçların ne anlama geldi, ne yapılacağı, test sonucunda alerji çıkmadığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgi alınabilmesi bakımından farklıdır.

Bu Testte İlaç Alerjisi Çıkar Mı?

Madx Mat moleküler alerji testinde hem ev tozu mite, polen, küf, evcil hayvan, arı gibi solunum yolu alerjilerine neden olan alerjenler, bileşenlerine ve hem de tüm gıdalar ve bileşenlerine karşı spesifik IgE bakılmaktadır. Bu testte ilaç alerjisi çıkmaz. İlaç alerjisi için merkezimizde kan alınıp başka bir testle ilaç alerji sonuçlarına bakılmaktadır.

Bu Testte Arı Alerjisi Çıkar Mı?

Madx Mat moleküler alerji testi, arı alerjileri ile ilgili detaylı bilgiler verir. Bal arısı ve yaban arısı alerjisi olup olmadığı ortaya çıkarılabilir. Bu sayede arı alerjisinin nedeni ve arı alerjisi için alerji aşısı yapılacaksa, aşının hangi arı alerjeni ile yapılması gerektiği ortaya çıkabilmektedir.

Kabızlık Olan Çocuklarda Faydalı Olur Mu?

Tedaviye cevap vermeyen kabızlık durumunda besin alerjisi akla gelen bir durumdur. Ancak kabızlığa neden olan besin alerjileri non IgE dediğimiz farklı bir mekanizma nedeniyle gelişmektedir. Bu nedenle de Madx Mat moleküler alerji testi ile IgE’ye bağlı alerjiler saptanır, bu nedenle kabızlıkta faydası olmaz.

Kakada Kan Veya Mukus Olan Çocuklarda Faydalı Olur Mu?

Kakada mukus ve kan olan bebeklerde besin alerjisi akla gelen bir durumdur. Ancak kakada mukus ve kan olmasına neden olan besin alerjileri non IgE dediğimiz farklı bir mekanizma nedeniyle gelişmektedir. Madx Mat moleküler alerji testi ile IgE’ye bağlı alerjiler saptanır. Bu nedenle kakada kan ve mukus olan durumlarda moleküler alerji testi faydalı olmaz.

Madx Mat Moleküler Alerji Testinde Alerji Çıkmazsa Ciltten Test Yaptırmam Gerekir Mi?

Madx Mat moleküler alerji testinde alerji çıkmadığı takdirde ciltten alerji testinde de alerji çıkma olasılığı oldukça düşüktür. Bu nedenle Madx Mat moleküler alerji testinde alerji çıkmaması durumunda deri testi yapmaya genellikle gerek yoktur.

Madx Mat Moleküler Alerji Testinde Alerji Çıkmazsa Başka Test Yaptırmam Gerekir Mi?

Madx Mat moleküler alerji testi ile IgE’ye bağlı alerjik hastalıkların nedeni ortaya çıkabilmektedir. Alerjik hastalıklar sadece IgE’ye bağlı olmamaktadır. Farklı mekanizmalar ile de alerjik hastalıklar görülebilmektedir. Bu nedenle de farklı mekanizmaları araştırmak için farklı testler yapılması gerekebilir. Hangi testlerin yapılabileceği konusunda alerji uzmanı ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.

Toz ve Polen Alerjim Var Bu Test Faydalı Olur Mu?

Madx Mat moleküler alerji testi, ev tozu mite ve polen alerjileri ile ilgili oldukça yararlı bilgiler sunar. Daha önce toz ve polene alerjiniz varsa bu test daha kapsamlı ve detaylı olarak size alerjiniz hakkında detaylı bilgi verir. Bunun sonucu gerçek alerjiler, çapraz reaksiyonlar ortaya çıkarılır. Ayrıca moleküler yayılma da ortaya çıkarılır. Moleküler yayılma alerjinin ciddiyeti hakkında bilgi sağlar. Polen alerjileri ve ev tozu mite alerjilerine çapraz reaksiyona bağlı besin alerjisi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Alerji aşısında hangi alerjenlerin olması gerektiğini çok detaylı ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Madx Mat moleküler alerji testi ev tozu mite ve polen alerjisi hakkında detaylı bilgi verip alerji uzmanı ile telefonla ne yapılacağı konusunda bilgi alabilirsiniz.

Hamileler Bu Testi Yapabilir Mi?

Madx Mat moleküler alerji testi hamilelerde güvenle yapılabilir. Çok az bir kanla yapıldığı için güvenle yaptırabilirsiniz.

Bu Testi Sadece Siz Mi Yapıyorsunuz?

Madx Mat moleküler alerji testinin Türkiye distribütörüyüz. Kapsamlı bir değerlendirme gerektiren bu testte, deneyim ve bilgi oldukça önemlidir. dolayısıyla testin, alanında uzman kişiler tarafından yapılması önemli ve gereklidir. Madx Türkiye danışmanlığında Türkiye’de birçok şehirde Madx Mat moleküler alerji testi yapılabilmektedir.

Moleküler alerji testi yaptırmayı düşünüyorsanız testin Madx Mat olmasına dikkat etmeniz gerekir. Çünkü moleküler alerji testinin alerji uzmanları danışmanlığında analiz edilip alerji uzmanlarınca değerlendirildiğinin güvencesi testin, Madx Mat moleküler alerji testi olmasıdır. Madx Mat moleküler alerji testi sonucu hakkında gerektiğinde alerji uzmanları ile telefon görüşmesi yapabilir ve ne şekilde hareket edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Alerji testi sonucu neye hassasiyetin olduğunu gösterir, sonuca varmak için alerji uzmanlarının değerlendirmesi gerekir. Testte hassasiyetin çıkmaması da alerji olmadığınız anlamına gelmez. Bu nedenle testin yorumlanması ve test sonrasında ne yapılması gerektiğini öğrenme imkanınız Madx Mat ile olabilir.

Kuruyemiş Alerjisi İçin Sonuç Verir Mi?

Madx Mat moleküler alerji testi kuruyemiş alerjilerinde çok faydalı sonuçlar verir. Bu test, kuruyemiş alerjenlerini ve içindeki bileşenleri ayrıntılı olarak test eder. Özellikle alerjik şok geçirenlerde hangi kuruyemişe karşı çapraz reaksiyon oluşacağı hakkında da ayrıntılı bilgi elde edilir. Kuruyemiş alerjileri ile birlikte görülebilen tohum ve baklagil alerjilerinin olup olmadığı konusunda bilgi sağlar. Alerjik şoka neden olabilecek besinleri ayrıntılı ortaya çıkarır. Kuruyemiş alerjisinin gerçek bir alerji mi yoksa polen alerjisine bağlı çapraz reaksiyon mu olduğunu ayırmada yardımcı olur.

Süt ve Yumurta Alerjisi Olan Çocuklarda Fırınlamayla İlgili Bilgi Verir Mi?

Madx Mat moleküler alerji testi ile süt ve yumurta alerjenleri ve bileşenleri ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bu testin sonucuna göre, besinlerin fırınlanarak tüketilip tüketilemeyeceği ortaya konulabilir. Ayrıca diğer besinler de değerlendirildiği için çok değerli bilgi sağlar. Testin sonucu hakkında alerji uzmanı ile konuşmanız da oldukça yarar sağlayacaktır.

Egzamalı Çocuklarda ve Yetişkinlerde Faydalı Olur Mu?

Özellikle bebeklerde ve ciddi egzaması olanlarda besin alerjisi %30-40 oranında egzamayı tetikleyebilir. Bu nedenle Madx Mat moleküler alerji testi egzamalı hastalarda, özellikle tedaviye rağmen tekrarlayan veya ciddi egzaması olan çocuk ve yetişkinlerde yapılabilir. Ancak egzamanın nedeni bazen non IgE’ye bağlı olabilir. Bu durumda eliminasyon diyeti ve deneme yoluyla alerji saptanabilir. Bazen ciltte bulunan mantara karşı gelişen alerjiler de egzamanın nedeni olabilir. Bu testle mantara karşı alerji olup olmadığı da ortaya çıkarılabilir. Egzamanın diğer önemli nedenleri de cildin yapısıyla alakalıdır ve her zaman besin alerjisi egzama nedeni değildir. Bu nedenle sonuçların alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir. Madx Mat moleküler alerji testi sonucunu alerji uzmanı ile telefonla konuşabileceğinizi unutmayınız.

Kullanılan İlaçlar Testi Etkiler Mi?

Antihistaminik gibi ilaçlar ve herhangi bir ilaç Madx Mat moleküler alerji testinin sonucunu etkilemez. Bu nedenle test öncesi ilaç kesmeye gerek yoktur.

Bu test kaç yaşında yapılır?

Madx Mat moleküler alerji testi, 2 aylıktan itibaren gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde yapılabilir. Bu test spesifik IgE değerlerini saptadığı için IgE’ye bağlı alerjik hastalık düşünülen her çocuğa yapılabilir.

Bu Test İçin Kendim Evde Kan Alabilir Miyim?

Madx Mat moleküler alerji testi için evde 16 yaşından büyükler, web sitemizde gösterildiği şekilde kan alıp gönderebilirler. Daha küçüklerde parmaktan kan almak zor olduğu için sağlık memuru veya hemşire yardımıyla damardan kan alınması daha iyi olur. Parmaktan kan almak zahmetli olması nedeniyle, evinize hemşire çağırarak veya yakınınızdaki bir sağlık kurumuna giderek kan alma işlemini tamamlayabilirsiniz. Test için 0.5 cc kan yeterlidir.

Kan Gönderimi Nasıl Oluyor?

Madx Mat moleküler alerji testini sipariş ettiğinizde, size gönderilen pakette kan tüpü bulunmaktadır. 0.5 ml alınan kanın kargo ile gönderilmesi yeterlidir. İstanbul’da oturuyorsanız evde kan alma hizmetini, hizmet bedelini ödeyerek sağlayabilirsiniz.

Hiçbir soğuk ortam gerekmeden kanı göndermeniz yeterlidir. Kargo şirketi aracılığı ile 7 ile 10 gün içinde paketin bize ulaşması yeterli olacaktır. Test sonucu bu durumdan etkilenmez.

İstanbul Dışında Oturuyorum Test İçin Kanı Nasıl Gönderebilirim?

Madx Mat moleküler alerji testi için Türkiye’nin her yerinden kan gönderebilirsiniz. www.molekuleralerjitesti.com  web sitesinden sipariş vererek gelen paket içinden çıkan tüpe 0.5 cc kan aldırıp kapağını kapatarak içindeki bilgileri doldurup ve aydınlatılmış onam formunu imzalayarak paket içinden çıkan adresimize  gönderebilirsiniz. 7-10 gün içinde kargonun elimize ulaşması yeterli olacaktır. Testi gönderirken buz veya soğuk zincir gerekli değildir. Test sonucu ve faturanız mail ortamında tarafınıza paylaşılacaktır.

Türkiye Dışında Oturuyorum Test İçin Kanı Nasıl Gönderebilirim?

Madx Mat moleküler alerji testi için dünyanın her yerinden kan gönderebilirsiniz. www.molekuleralerjitesti.com web sitesinden sipariş verebilirsiniz. Jelli biyokimya tüpüne 0.5 cc kan aldırıp kapağını kapatıp koruyucu şeffaf poşet içine koyarak adresimize gönderebilirsiniz. 7-10 gün içinde kargonun elimize ulaşması yeterli olacaktır. Pandemi döneminde uçuşlar ve kargo şirketi ile gönderim öncesi konuşmanız faydalı olacaktır.

Bu Testi evde Nasıl Uygulayabiliriz?

Madx Mat moleküler alerji testi için evde kendiniz de kan alabilirsiniz. Parmaktan kan alımı ile ilgili videomuzu izleyerek alabilirsiniz. Ancak biraz uğraştırıcıdır. Çocuklar yerine yetişkinlerde bu yöntem uygulanabilir. Uğraştırıcı bir yöntem olduğu için damar yolu ile kan alımı daha kolay ve pratik olmaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir