Kurdeşen en sık görülen alerjik cilt hastalığı olup insanların hayat kalitesini çok etkileyen önemli bir hastalıktır. Kronik yani altı haftadan daha uzun olan kurdeşen ise kabus olabilen bir hastalıktır. İstanbul Alerji, Alerjiye Özel bir bölüm olup Kurdeşen (Ürtiker) Bölümümüzde kurdeşen ve alerji hastaları, alerji için özel eğitim alan çocuk ve yetişkin alerji hastalıkları doktorları tarafından teşhis ve tedavi edilmektedir.

Kurdeşen Nedir?

Kurdeşen (ürtiker) deri yüzeyinin hemen altındaki kan damarlarından sızan küçük miktarda sıvının neden olduğu kaşıntılı bir döküntüdür. Bu cilt reaksiyonu kişiden kişiye, renk ve boyutlarda değişiklik gösterebilir. Genellikle kurdeşeni tetikleyen durumlar; enfeksiyonlar, alerji, bazı gıdalar, ilaçlar veya katkı maddeleri, aşırı sıcağa maruz kalmak veya egzersiz olabilmektedir.

Çoğu zaman kurdeşen zararsızdır ve kalıcı izler bırakmadan 1-2 hafta içinde düzelmektedir. Bazen tekrarlar veya altı haftadan uzun sürebilir. Altı haftadan uzun sürmesine kronik kurdeşen denilmektedir. Kronik kurdeşen gelişirse, kurdeşen tekrarlarsa veya ciddi kurdeşen gelişirse ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.

Kurdeşen Nedenleri Nelerdir?

Kurdeşenin birçok nedeni olabilmektedir. Ani gelişen kurdeşen genellikle gribal enfeksiyonlar olmakla birlikte, gıdalar, ilaçlar, stres ve çeşitli nedenler de kurdeşene neden olabilmektedir. Kronik kurdeşenin nedenleri ise daha farklı olabilmektedir. Kronik kurdeşene, stres, ilaçlar, besinler, fiziksel veya fiziksel olmayan uyarılar, tiroid hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve otoimmün hastalıklar gibi birçok hastalık neden olabilmektedir.

Kurdeşen nedenleri incelenirken detaylı bir şekilde alerji uzmanları tarafından araştırılmaktadır. Bu araştırmada eğitim ve deneyim çok önemlidir.

Kurdeşen Teşhisi Nasıl Yapılır?

Kurdeşen teşhisi ayrıntılı bir öykü, muayene bulguları ile genelde rahatlıkla yapılabilmektedir. Kurdeşen teşhisi klinik olarak yapıldıktan sonra kurdeşenin nedenlerini detaylı bir şekilde incelemek gerekmektedir.

Kurdeşenli hastalar için bir gıda alerjisinden şüphelenilirse deri testi veya kan testi yapılarak alerjinin nedeni araştırılmaktadır. Bölümüzde moleküler alerji testiyle 300’e yakın alerjeni gıdalar ve inhalen alerjiler için tespit edebilmekteyiz.

Alerji doktorları kurdeşenin nedenini tespit etmek için öyküden elde edilen bilgilere göre inceleme yapmaktadır.

Eğer kurdeşen nedeni olarak ilaçlardan şüphelenilirse kandan özel testler ve gerekirse ciltten ilaç alerji testleri ve ilaç yüklemeleri yapılarak teşhis konulmaktadır.

Kurdeşenli hastalarda bazen tiroid bezi, karaciğer hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve otoimmün hastalıklar neden olabilmektedir. Bu nedenle gerekli durumlarda bu hastalıklar için tetkikler yapılmaktadır.

Ürtikerli hastaların her üç kişiden birinde fiziksel veya fiziksel olmayan uyarılarla da ürtiker gelişebilmektedir. Kurdeşenli çocuk ve yetişkinlerin yaklaşık üçte birinde uyarılara bağlı kurdeşen gelişebilmektedir. Bu nedenleri araştırmak için de bölümümüzde kurdeşen uyarı testleri yapılmaktadır. Kurdeşen uyarı testleri zaman alan ve ayrıntılı testler olup bölümümüzde yapılabilmektedir.

Sonuç olarak kurdeşenin özellikle 6 haftadan uzun süren veya tekrarlayan kurdeşenin birçok nedeni olabileceği için bu nedenlerin araştırılması ve gerçek neden bulunarak tedavinin yapılması çok önemlidir.

Kurdeşen (Ürtiker) Bölümünde Yapılabilen Testler;

 • Deri prick testi (Ciltten yapılan alerji testi),
 • Moleküler alerji testi (300’e yakın alerjen tespiti),
 • Yama testi (Patch test),
 • Besin ve inhalan alerji testleri,
 • Otolog serum testi,
 • Dermografizm provasyon testi,
 • Soğuk ürtiker provakasyon testi,
 • Sıcak ürtiker provakasyon testi,
 • Gecik basınca bağlı ürtiker provakasyon testi,
 • Titreşime bağlı anjioödem provakasyon testi,
 • Kolinerjik ürtiker provakasyon testi.

Alerji Testi Yaptırmaya Gelirken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Alerji testi yapılmadan 1 hafta önce, testin sonucunu etkileyebilen bazı ilaçların kesilmesi gerekir. Bu ilaçlardan bazıları; öksürük şurupları, soğuk algınlığı ilaçları, alerji ilaçlarıdır. Antibiyotik ve nefes yoluyla alınan ilaçlar alerji testlerini etkilemez. Alerji testi yapılırken çocukta nefes sıkışıklığı olmaması gerekir.

Alerji Testi Kaç Yaşına Yapılabilir?

Her yaşta yapılabilmekle birlikte, gıda testleri 1-2 aylıktan itibaren yapılabilir. Astım ve alerjik nezle için ise, alerji testleri 1-2 yaşından itibaren yapılabilmektedir.

Kurdeşen Tedavisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle iyi bir öykü alınmalıdır. Besinlerle, ilaçlarla, böcek ısırmasıyla, enfeksiyonla, fiziksel uyarıyla bir ilişki olup olmadığı sorgulanmalıdır. Hastaların muayenesinde bulgulara göre ürtikerin ciddiyetine ve ürtiker nedenini tespit edebilecek bir bulgu var mı diye değerlendirilir. Ürtikeri tetikleyen faktörlerden uzaklaşılır.

Ani Gelişen Kurdeşen Tedavisinde Korunma Tedavisi

Ürtikeri tetikleyen faktörler ve ürtikere neden olan gıdalardan korunmak gerekir. Sıcak banyodan, baharatlardan, aşırı egzersizden kaçınmak gerekir.

Ani Gelişen Kurdeşen Tedavisinde İlaç Tedavisi

Ürtiker ciddi değilse sadece antihistaminik tedavi ve kaşınan yerleri soğutucu losyonlar verilir.

Ciddi bir akut ürtiker tablosu ile karşı karşıyaysak intravenöz adrenalin, klorfeniramin ve sistemik kortikosteroid tedavileri olayın ciddiyetine göre tercih edilmektedir. Ciddi vakalar yatırılarak tedavi edilmelidir. Hastada anafilaksi denilen alerjik şok durumu varsa alerjik şok tedavisi yapılmalıdır.

Kronik Kurdeşen Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kronik ürtiker tedavisinde öykü çok önemlidir. Öncelikle anjioödemin olup olmadığı değerlendirilmelidir. Fiziksel uyarılarla ilişki, enfeksiyonlar, ilaçlar, besinler ve cilt bakımı uygulanıp uygulanmadığı sorgulanmalıdır. Fizik muayenede nedene yönelik bir bulgunun olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ağrı kesici ilaçlar, asetilsalisilik asit gibi ilaçlar sorgulanmalıdır. Ürtikerin ciddiyetine göre tedavi yapılmalıdır.

Öncelikle sedasyon yapmayan antihistaminikler tercih edilmelidir. 2-4 haftalık tedaviye cevap yoksa doz 4 kata kadar artırılmalıdır. Ciddi alevlenmelerde araya kortikosteroid tedavi 10 gün uygulanabilmektedir. Antihistaminik tedavi 4 kat artırılmasına rağmen 2-4 hafta tedaviye yanıt alınamadıysa diğer ilaçlardan mon., H2 antihistaminik ilavesi, sikosporin tedavi düşünülmelidir.

Bu tedavilere cevap alınamayan vakalarda oma tedavisi düşünülmelidir.

 Kurdeşen (Ürtiker) Bölümünde Uygulanan Tedavi Yöntemleri

 • İlaç Tedavileri,
 • Anti IgE Tedavisi,
 • Alerji Aşıları.

Kurdeşen İçin Neden Alerji Doktorlarına Gitmek Gerekir?

Kurdeşen ve alerji hastalıkları için alerji doktorları özel eğitim almaları ve alerji uzmanlık diplomalarına sahip olmalarından dolayı kronik kurdeşenli veya ciddi kurdeşen durumunda, 18 yaşına kadar olan çocukların çocuk alerji uzmanı ve 18 yaşından büyüklerin yetişkin alerji uzmanlarınca incelenmesi faydalı bir yaklaşım olacaktır.

İstanbul Alerji’den en güncel bilgilerden haberdar olabilmek için; FacebookTwitterİnstagram sosyal medyalarını takip edebilirsiniz.